Arbetstillstånd - undvik fallgroparna

Som jurist på Stance Juristbyrå jobbar jag huvudsakligen med arbetsrätt och även migrationsrätt. Det är därför naturligt att jag får en hel del ärenden gällande arbetstillstånd, dvs. när en utländsk medborgare önskar få jobba i Sverige. Reglerna om arbetstillstånd syftar dels till att tillgodose arbetsgivarens behov av utländsk arbetskraft, dels att säkerställa att sådan arbetskraft inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Tillämpliga regler återfinns i utlänningslagens 6 kap och innehåller endast 8 paragrafer men kan ändå bli en källa till huvudvärk för både arbetsgivaren, men främst den enskilde arbetstagaren. Ett mindre fel från arbetsgivaren under anställningsförhållandet kan nämligen få ödesdigra konsekvenser för den enskilde arbetstagaren.

Skicka fråga

Följ oss på Facebook