Free Counselling

+46 (0)771 - 333 444

020301

Free Legal Advice

When searching for answers to legal questions, you are always welcome to call us at: 0771-333 444 for free legal advice.

We receive 100-200 calls per day. Since we’ve heard almost any question at least once before, we can truly say that no question is too stupid. Often a short call to get guidance on how to proceed with your case is all that it takes.

Our office hours are weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

Family Law

Inheritance Law

Employment Law

Residential Law

Make an Appointment »

A part of Stance Juristbyrå

Inlägg och nyheter

 • 2017-05-19
  Arbetstillstånd - undvik fallgroparna
  Som jurist på Stance Juristbyrå jobbar jag huvudsakligen med arbetsrätt och även migrationsrätt. Det är därför naturligt att jag får en hel del ärenden gällande arbetstillstånd, dvs. när en utländsk...
 • 2017-05-17
  Underhållsstöd och underhållsbidrag - ett system nära kollaps
  Under flera år har det varit stora problem med missuppfattningar hos föräldrar rörande skillnaderna på underhållsstöd och underhållsbidrag. Här följer en kort förklaring...
 • 2017-03-24
  Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge
  Det är lätt hänt att blanda ihop begreppen vårdnad, boende och umgänge. Det finns ett rådande missförstånd om att gemensam vårdnad är samma sak som ett växelvist boende, eller att den som har ensam...
To news archive »