Att fastställa föräldraskap – något som inte är lika för alla

Att fastställa föräldraskap – något som inte är lika för alla

Lagar och regler om familjen, speciellt föräldrabalken har funnits länge. Föräldrabalken har i fler steg, efter olika utredningar, moderniserats och tar sikte på att alltid utgår ifrån barnets bästa. Men trots modernisering så finns det fler delar där lagen släpar och...
Skador på din bostadsrätt – föreningens eller ditt ansvar?

Skador på din bostadsrätt – föreningens eller ditt ansvar?

En viktig fråga för alla bostadsrättshavare och -föreningar är avgränsningen mellan föreningens resp. bostadsrättshavarnas ansvar för underhåll av föreningens hus och bostadsrättshavarnas lägenheter. Föreningen äger hela huset, inklusive de enskilda lägenheterna....
Makars och partners internationella förmögenhetsförhållanden

Makars och partners internationella förmögenhetsförhållanden

Den 29 januari 2019 trädde EU:s förordningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden i kraft. Förordningarna är tillämpliga på makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden och är gränsöverskridande. Förordningarna omfattar regler om...