Bostadsjuridik

Ett rött hus på en kulle. Bostadsjuridik

Önskar du boka tid med en bostadsjurist? Klicka här för bokning

Bostadsjuridik är ett samlingsnamn för de rättsområden som berör vårt boende. Inom bostadsjuridiken hittar vi delar av fastighetsrätten, hyresjuridik, bostadsrättsjuridiken, föreningsjuridiken (i den mån den omfattar bostads- och bostadsrättsföreningar), konsumententreprenader och juridiken kring försäljning och köp av bostäder.
Inom bostadsjuridiken arbetar vi med följande frågor:

Köpekontrakt m.m

När man ingår ett köp för fastighet(fast egendom) är skriftligt avtal med bevittnade underskrifter ett formkrav för att köpet ska bli giltigt. Avtalet kallas för ett köpekontrakt och vid köp av fastighet upprättas i regel ett villkor i köpekontraktet att köpebrev ska upprättas i samband med tillträdet.

Fel i bostadsrättslägenhet

Fel i bostadsrätt föreligger om bostadsrättens skick inte stämmer överens med vad som avtalats vid köpet. Fel föreligger också om bostadsrätten avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet eller om felet är av mer dold karaktär som inte med fog gått att upptäcka vid en överlåtelsebesiktning. Vid bostadsrättköp har man 2 år på sig från köptillfället att reklamera ev. fel och brister enl. Köplagen. 

Fel i fastighet

Om man som köpare av en fastighet, efter tillträdet, upptäcker fel och avvikelser från det som har avtalats i samband med köpet finns det i regel möjlighet att begära kompensation för den ekonomiska skada som avvikelsen innebär. Då man i har en omfattande undersökningsplikt som köpare krävs det i regel att felet antingen avviker från det säljaren har utfäst och utlovat om fastighetens skick eller att felet utgör ett så kallat dolt fel, dvs att det inte gått att upptäcka under en vanlig besiktning utan kanske snarare upptäckts i samband med renovering eller liknande. Man har som huvudregel 10år på sig att reklamera och begära ersättning för dolt fel enl. Jordabalken.

Tvist med hantverkare

Det är tyvärr inte helt ovanligt att man hamnar i tvist med sin hantverkare efter utfört arbete. Det kan handla om kvalitén på det utförda arbetet, tidsåtgång, rent byggnadstekniska missförstånd samt kostnaden för det utförda arbetet m.m. Ett inte ovanligt problem i sådana tvister är att det ofta inte finns något skriftligt avtal eller annan matnyttig dokumentation som bevisar vad man överenskommit parterna emellan. Detta kan leda till att det blir svårt att bevisa vad man egentligen avtalat om. Således är det alltid en rekommendation att ha klara och tydliga avtal med hantverkaren innan arbetet sätter igång.  

Bostadshyra

De flesta hyresavtal ingås för obestämd tid. Sådana avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla följt av en uppsägningstid.

Lokalhyra

För lokalhyresgäster är besittningsskyddet inte alls lika starkt som för någon som hyr sin bostad. En lokalhyresgäst har ett s.k. indirekt besittningsskydd. I praktiken innebär detta att hyresgästen har rätt till ersättning (dvs. pengar) när en hyresvärd vill avsluta hyresförhållandet. 

Underhåll av bostadsrätt

Ett vanligt problem och utmaning i relationen mellan styrelse och medlemmar i en bostadsrättsförening är gränsdragningen mellan inre och yttre underhåll.

 

Fler artiklar

Arvsrättsliga termer och ord

Arvsrättsliga termer och ord

Vid en persons bortgång är det mycket som ska ordnas, inte minst med det ekonomiska och juridiska. Rätt snabbt kan man känna sig vilsen kring de rätt likartade termer och ord som förekommer på det arvsrättsliga området. Förhoppningsvis kan nedanstående korta lexikon...

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Det finns en hel del aspekter att ta i beaktande om man överväger att låna ut pengar till någon i ens närhet. När du som långivare (borgenär) lånar ut pengar till en låntagare (gäldenär) uppstår ett skuldförhållande, en fordran, er emellan. Nedan går jag igenom de viktigaste frågeställningarna att bocka av inför en sådan situation.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR