Nyheter
Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel

Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel

En fastighet kan vara behäftad med fel på många olika sätt. Några av de vanligaste felen har att göra med fukt som hamnat på platser den inte ska vara på, t.ex. ett tätskikt i badrum som släpper igenom fukt, en dränering som inte leder bort fukt, ett tag som inte...

Fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd?

Fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd?

När jag som arbetsrättsjurist är privat ombud för arbetstagare i arbetsrättsliga tvister får jag ofta frågan vad skillnaden är att bli företrädd av ett fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd eller avskedad. Förhoppningsvis kan detta inlägg bringa viss...

Avsteg från hälftendelning – enklare att jämka bodelningsavtal?

Avsteg från hälftendelning – enklare att jämka bodelningsavtal?

Bodelningsärenden är många gånger komplexa, infekterade och innefattar inte sällan frågor som inte är direkt juridiska men ack så viktiga att beakta för att hitta bra och hållbara lösningar, vilket är speciellt önskvärt när barn finns med i bilden. I slutändan handlar...

Fel i bostadsrätt: HD:s praxis klarnar

Fel i bostadsrätt: HD:s praxis klarnar

Under rubriken ”Har Högsta domstolen stängt dörren för tvister om fel i badrum?” diskuterade jag för en tid sedan ett för bostadsjuridiken viktigt avgörande från Högsta domstolen (HD). I avgörandet, som kom under slutet av 2019, prövade HD frågan om ett fel i...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR