Arbetsrätt

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en tillsvidareanställning utan att riskera skadestånd krävs saklig grund samt att formkrav för delgivning och utformning av uppsägningen efterlevs. Saklig grund bottnar antingen i arbetsbrist på arbetsplatsen eller i personliga skäl hänförliga till arbetstagarens arbetsprestationer, uppförande och lojalitet. Vad som krävs av uppsägningsförf

Föräldraledigheten är en spännande tid i ens liv då man som nybliven förälder får möjlighet att spendera tid med sitt barn. Jag kommer emellertid ofta i kontakt med personer i mitt arbete som känner en bitterljuv känsla inför eller under föräldraledigheten. Föräldraledigheten är ofta förknippad med stress och kanske framförallt bland kvinnor då de känner […]

Att bli uppsagd från sitt jobb är verkligen ingen rolig upplevelse för den drabbade!Vi har utifrån de frågor vi får på Juristjourens rådgivningslinje samlat några tips och råd att ha i åtanke om det skulle hända dig. Ingå inte avtal under pressArbetsgivaren vill många gånger att du går med på deras förslag på överenskommelse, i […]

Frågor som ofta uppkommer i samband med föräldraledighet är i vilken omfattning man som anställd har rätt att vara ledig och vilken part som har sista ordet angående ledighetens förläggning. Reglerna kring föräldraledighet återfinns i föräldraledighetslagen. Där framgår det att föräldrar har rätt att vara föräldralediga fram till dess att barnen är ett och ett […]

Enligt semesterlagen har anställda rätt att ta ut semester. Rättigheten begränsas med arbetsgivarens beslutanderätt gällande förläggningen av semesterledigheten. Arbetsgivarens rätt att ytterst besluta om när semestern ska schemaläggas går i linje med rätten att leda och fördela arbetet samt bestämma över organisationen på företaget. Denna rättighet i semestersammanhang skiljer

Arbetsrätten är ett rättsområde som de flesta har en relation till. Det är också ett rättsområde som tilltalar mig då det är varierande och inget ärende är det andra likt. Trots att ärendena skiljer sig åt finns det några faktorer som ofta är återkommande, nämligen parternas styrkeförhållanden. Det är nog ingen överraskning för någon att […]

Som ombud i arbetsrätt kommer jag alltför ofta i kontakt med anställda som känner sig osäkra över hur långt deras rättigheter och skyldigheter sträcker sig inom anställningsförhållandet. Osäkerhet kring vad som förväntas av de anställda och vilka direktiv de har rätt att ifrågasätta och påverka. Detta får konsekvenser inte minst i situationer där arbetsgivaren önskar [&helli

Har du blivit omplacerad till en ny position som du uppfattar som betydligt mindre kvalificerad än den ursprungliga befattningen du skrev på för? I vissa fall kan en omplacering innebära att tjänstens beskaffenhet i grunden förändras till en ny tjänst, varför det snarare handlar om en uppsägning från arbetsgivarens sida. I andra fall kan omplaceringen, […]

Som jurist på Stance Juristbyrå jobbar jag huvudsakligen med arbetsrätt och även migrationsrätt. Det är därför naturligt att jag får en hel del ärenden gällande arbetstillstånd, dvs. när en utländsk medborgare önskar få jobba i Sverige. Reglerna om arbetstillstånd syftar dels till att tillgodose arbetsgivarens behov av utländsk arbetskraft, dels att säkerställa att sådan arbet