Arvsrätt

Det förekommer en hel del missförstånd om skillnaden mellan arvslotten och laglotten respektive deras funktion vilket vi tänkte klargöra lite närmare. Enkelt förklarat är arvslotten den del från den avlidne som arvingarna har rätt till. Beroende på hur många arvingar det finns så kommer det att påverka hur stor arvslotten blir. Laglotten är halva arvslotten. […]

Vi får en hel del frågor gällande gåvor och vad man får och inte får göra. Får jag ger bort mina tillgångar till vem jag vill under min livstid är en ofta återkommande fråga? Dina barn har alltid rätt till sin laglott. Huvudregeln är att du har rätt att disponera över dina tillgångar under din […]

Alla som har haft någon närstående som gått bort vet om det. Att döden är en pappersexercis av sällan skådat slag. Jag har både privat och yrkesmässigt stött på människor som känner sig helt utmattade, förvirrade och redo för en månads sjukskriving efter att ha tagit hand om allt som måste göras efter att någon […]

– kort genomgång av den nya arvsförordningen Som familjerättsjurist möter jag nästintill dagligen människor som har internationell anknytning på olika sätt. Det kan vara svenska medborgare som t.ex. har hemvist i Spanien sedan flera år tillbaka. Det kan röra sig om någon som är gift med en engelsk medborgare och har bankmedel i flera länder. […]