Familjerätt

Le divorce en Suède est rapide et relativement simple. Il n’est pas nécessaire d’aller au tribunal.Tout d’abord, il faut examiner si vous avez le droit au divorce en Suède. Voici quelques conditions qui vous permetent d’introduire la demande au divorce en Suède: • Votre mariage est enregistré en Suède.• L’un de vous est résident en […]

I vår första artikel berörde vi frågan om föräldraledighet och de ekonomiska konsekvenserna därav. Utöver de ekonomiska aspekterna finns det mer svårmanövrerade sociala frågor som sällan lyfts upp. I det följande förutsätts att båda föräldrarna är lämpliga med god omsorgsförmåga. Under föräldraledigheten bildas en stark anknytning mellan barnet och den förälder som är he

När barnet bor hos den ena föräldern och har umgänge med den andra träder föräldrarna in i roller som boende- respektive umgängesförälder, oaktat denna rollfördelning är utgångspunkten vid gemensam vårdnad att föräldrarna ska fatta beslut rörande barnet gemensamt. Den gemensamma beslutanderätten ska dock inte tolkas som att föräldrarna behöver fatta vartenda litet beslut gemen

När ett äktenskap eller samboskap upphör ska parterna fördela egendomen mellan sig genom en bodelning. Min rekommendation är att ni ska fördela egendomen mellan er i samförstånd. Fördelarna med en samförståndslösning är bland annat; 1. Minska kostnader för eventuell juridisk hjälp då avsaknaden av rättsskydd för tvister på grund av bodelning kan vara en stor […]

När föräldrar separerar är det viktigt att barnen även fortsatt har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Har det varit bråkigt i föräldrarnas relation kan en separation ses som något mycket positivt för barnen som nu förväntas slippa bevittna konflikter. Barn kan lätt hamna i kläm om föräldrar bråkar mycket. I vissa […]