Checklista vid uppsägning!

person med skriver på ett papper med penna. Checklista vid uppsägning!

Att bli uppsagd från sitt jobb är verkligen ingen rolig upplevelse för den drabbade.
Vi har utifrån de frågor vi får på Juristjourens rådgivningslinje samlat några tips och råd att ha i åtanke om du står inför en uppsägningssituation.

Ingå inte avtal under press

Arbetsgivaren vill många gånger att du går med på deras förslag på överenskommelse i samband med en uppsägning. Erbjudandet brukar vara till arbetsgivarens fördel och det presenteras ofta på ett sådant sätt att om du inte accepterar det omedelbart så kan du komma få ett sämre erbjudande i ett senare skede. Vår rekommendation, då erbjudandet inte är tillräckligt bra, är att du tar del av arbetsgivarens förslag, undersöker skäligheten i erbjudandet och sedan bestämmer dig i lugn och ro. Be att få återkomma! Konsultera snarast facklig representation eller en jurist.

Sköt kommunikationen med arbetsgivaren i skrift

Överväg noga hur du uttrycker dig och se till att få skriftlig bekräftelse på vad arbetsgivaren ger dig befogenhet att göra under uppsägningstiden eller under pågående tvist. Är du till exempel arbetsbefriad under din uppsägningstid? Se till att få en skriftlig bekräftelse!

Är uppsägningen skriftlig och är det angivet hur den ogiltigförklaras?

Det finns krav på vilken information en uppsägning ska innehålla. Uppsägningsbeskedet ska bl.a. innehålla en förklaring kring hur arbetstagaren ska gå tillväga för att ogiltigförklara uppsägningen. Det finns också krav på uppsägningens utformande, detta gör inte en muntlig uppsägning ogiltig, men kan utgöra formfel som i sig är skadeståndsgrundande. Är du offentligt anställd ska uppsägningsbeskedet vara skriftligt för att det ska vara giltigt. Beakta noggrant angivna tidsfrister då det inom arbetsrätten krävs att arbetstagaren agerar skyndsamt om denne vill ogiltigförklara en uppsägning. En förlorad frist innebär en förlorad rätt till att framställa krav.

Finns det saklig grund för uppsägningen?

En uppsägning av en tillsvidareanställd arbetstagare kan grunda sig på personliga skäl alternativt pga. arbetsbrist.

Personliga skäl är inom arbetsrätten sådana skäl som hänför sig till arbetstagarens personligen.
Som huvudregel ska varningar utdelats där arbetsgivaren påtalar det klandervärda beteende samt informerar om att personen riskerar sin anställning om beteende inte upphör. Arbetstagaren ska få en rimlig tid att rätt sitt beteende, först när bättring inte har skett kan en uppsägning eventuellt lämnas. En uppsägning på denna grund får som huvudregel inte enbart baseras på sådana omständigheter arbetsgivaren känt till i två månader eller längre.

Arbetsbrist kan betyda flera saker. Det kan betyda att tjänster blir överflödiga eller omdisponeras men det kan också handla om verksamhetsändringar där arbetsgivaren av olika affärsmässiga anledningar vill ändra om i organisationen. Reglerna om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet blir viktiga i dessa sammanhang utifrån hur länge en arbetstagare varit anställd samt hur många anställda företaget har kan spela en avgörande roll. Facket och arbetsgivaren kan också avtala om turordningen.

Är du osäker på något ovan eller om det finns saklig grund för uppsägning i ditt specifika fall välkomnar vi dig att kontakta vår kostnadsfria rådgivning på 0771 333-444 (må-fre 8-17) så berättar vi mer.

Klicka här för bokning av tid med en jurist hos oss

 

Fler artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR