Föräldraledighet en potentiell föräldrafälla, del 1 – en ekonomisk kvinnofälla

I en relation får parterna själva avgöra hur de ska dela upp sin ekonomi och det ekonomiska ansvaret. Det finns inget upplägg som är absolut rätt eller fel, men några huvudspår är 50/50, bidra efter förmåga eller helt gemensam ekonomi. Vår uppfattning är att många par inte aktivt diskuterar ekonomi, ekonomiska upplägg och konsekvenser därav, vilket kan leda till stora konsekvenser vid en eventuell separation. Vi träffar många, framförallt kvinnor, som gått in i den klassiska kvinnofällan och som önskar hjälp att i efterhand reglera ekonomiska orättvisor.

Utgångspunkten är att en make eller sambos inkomst är dennes egna, vilken den andre inte kan göra anspråk på förutom i några väldigt specifika fall. Hur man hanterar inkomsterna inom familjen kan således vara värt att diskutera, i synnerhet när någon är föräldraledig.

Föräldraledigheten får ofta en stor påverkan på hela familjens ekonomi. Många är väl medvetna om inkomstbortfall som en direkt konsekvens av föräldraledigheten. Inkomsttaket i föräldraförsäkringen uppgår till 38 750kr/mån brutto för år 2019, vilket innebär att den med högst inkomst (vilket statistiskt sett ofta är mannen) kan få en stor ekonomisk förlust vid föräldraledigheten. Vad man därutöver måste tänka på är de långsiktiga ekonomiska konsekvenser för såväl familjen som den enskildes framtida ekonomiska situation – konsekvenser som många antingen inte är medvetna om eller lätt glömmer bort:
– lång föräldraledighet ger sämre löneutveckling och karriärutveckling,
– många väntar med att börja heltidsarbete utan börjar med deltidsarbete,
– många förlänger sin föräldraledighet utan ersättning,
– såväl föräldraledighet som deltidsarbete minskar pensionsavsättningar (såväl den allmänna som eventuell tjänstepension via arbetsgivaren) på samma vis som inkomsten.

Det kan verka som att det är föräldrar med högre inkomster som får ta de största ekonomiska konsekvenserna vid uttag av föräldraledighet. Det är dock en sanning med modifikation. Hårdast slår det mot föräldrar med lägre inkomst, särskilt vid separation där de blir ensamstående. Även om föräldraförsäkringen i Sverige är generös innebär den alltid ett inkomstbortfall på minst 20 %. När en redan låg inkomst minskas med 20 % påverkar bortfallet av pensionsavsättning än mer. En redan låg pension blir väsentligt lägre och försämras snabbt om föräldern tar ut majoriteten av föräldraledigheten, särskilt om det sker med flera barn. De med högre inkomst kan ofta kompensera själva över tid med ökade privata avsättningar, ett ekonomiskt utrymme som inte finns för föräldrar med lägre inkomst.

En annan faktor om sällan lyfts upp är att den arbetande föräldern kommer att ha ett större ekonomiskt underlag att röra sig med än den som är föräldraledig. En minskad inkomst innebär mindre möjligheter att unna sig det extra som man är van vid eller ens att vidmakthålla sin vanliga konsumtion (inköpsmönstren och vem som köpt vad kan också få påverkan vid en bodelning). I vissa fall kan det röra sig om en nästan halverad nettoinkomst. Det kan därför vara bra att diskutera hur man som föräldrar tar ett samlat ekonomiskt ansvar för de konsekvenser som föräldraledigheten för med sig.

Hur ska man planera och hantera en kommande föräldraledighet ur kvinnofällan-perspektivet? Det första steget och vår viktigaste rekommendation är att uppmana föräldrar till eftertanke innan man bestämmer hur man ska hantera situationen och våga prata om ekonomi – om såväl den direkta inkomstbortfallet som långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Andra konkreta tips:

1. Kontrollera med din arbetsgivare om du har rätt till föräldralön (många omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet, i annat fall är det något att tänka på inför löneförhandling).

2. Kontrollera med din arbetsgivare om de fortsätter att avsätta tjänstepension (om inte, är även det något att tänka på inför löneförhandling).

3. Den förälder som tar ut mer föräldraledighet bör kompenseras för bortfallet i den framtida pensionen.

4. För det fall ni kommer överens om ekonomisk kompensation och är gifta rekommenderar vi att även upprätta ett äktenskapsförord för att säkerställa att kompensationen får full effekt vid en eventuell separation.

Om du har fler frågor och funderingar kring just ditt aktuella ärende är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR