Föräldraledighet en potentiell föräldrafälla del 2 – en oväntad pappafälla

I del 1 berörde vi frågan om föräldraledighet och de ekonomiska konsekvenserna därav. Utöver de ekonomiska aspekterna finns det mer svårmanövrerade sociala frågor som sällan lyfts upp. I det följande förutsätts att båda föräldrarna är lämpliga med god omsorgsförmåga.

Under föräldraledigheten bildas en stark anknytning mellan barnet och den förälder som är hemma, vilket i övervägande av fallen är mamman. Resultatet blir att barnets trygghet initialt byggs runt mamman. Det är en stor skillnad för ett litet barn i hur denna uppfattar och knyter an till den förälder som är där konstant och den som inte är lika närvarande.

Även om den arbetande föräldern tar ett stort ansvar när denne är hemma går det inte att bortse från att den yrkesarbetande föräldern spenderar större delen av sin vakna tid på arbetsplatser eller på väg till och från denne. Av ett dygns alla timmar spenderas de flesta utanför hemmet och ca 8 timmar av tiden hemma spenderas sovande. Det blir inte många vakna timmar i hemmet med barnet hur aktiv och närvarande man än är.

Med detta sagt ska det förtydligas att detta inte innebär att barnet inte skulle ha en god anknytning till den arbetande föräldern. Givetvis har barnet en anknytning även till den förälder som arbetat om denna varit närvarande och aktiv, men för det mesta inte lika stark som till den förälder som är hemmavarande.

För det fall föräldrarna separerar och inte kan komma överens måste en domstol bestämma hur barnet ska bo och vistas. Domstolen måste se till barnets bästa och vad som i en svår situation påverkar barnet minst negativt. Vi ser ofta att tidigare beslut om föräldraledighet har en stor påverkan då domstolen ofta beslutar att barnet ska bo hos den förälder som barnet har den starkaste anknytningen till, en bedömning som görs utifrån objektiva aspekter. Ju yngre barnet är vid föräldrarnas separation desto större påverkan får fördelningen av föräldraledigheten.
En separation är alltid jobbig och svår för ett barn att hantera. Men domstolen ser att effekten av att separeras från den hemmavarande föräldern vore sämre för barnet än en separation från den som inte varit lika fysiskt närvarande.

Många gånger ser vi argument från den arbetande föräldern av mer ekonomisk karaktär, men när det gäller frågor om barn finns det inte utrymme att tillmäta ekonomin betydelse och det går aldrig att kompensera upp en mindre nära anknytning till barnet med att man varit den försörjande föräldern under föräldraledigheten.

Här är baksidan av att bara se till de ekonomiska aspekterna där ofta pappan eller den med högre inkomst får mindre tid med barnen och större delen av föräldraledigheten tas ut av den mamman. Båda föräldrar kan således hamna i en fälla även om de är av olika slag. Kanske är det trots allt bäst att säga ”föräldrafällan” eller bara stanna vid att uppmana föräldrar till eftertanke innan man bestämmer hur man ska hantera den nya situationen. Det finns mycket att begrunda och betydande konsekvenser för de val man gör.

Om du har fler frågor och funderingar kring just ditt aktuella ärende är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Fler artiklar

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR