Force majeure med anledning av Covid-19

Våren 2020 kommer vi alla att se tillbaka på med blandade känslor; en del tycker det är skönt att arbeta hemifrån medan andras livsverk drabbas hårt av konsekvenserna av smittspridningen och myndigheternas reaktioner. Den totala påverkan av Coronavirusets på Sveriges ekonomi i allmänhet och stora och små företag i synnerhet kan vi bara sia om, men vi kan vara säkra på att de inte kommer att försvinna någon gång snart. Även om smittspridningen, och därmed livet, kan återgå till det normala framåt maj/juni så kommer ekonomiska och juridiska frågor finnas kvar för år framöver.

Frågorna som aktualiseras för företagare i dessa omvälvande Corona-tider är många och ofta svåra att svara på, samtidigt som i många fall är besvärande viktiga för ett företags överlevnad:

– Måste jag leverera fast jag inte kan?
– Kan min kund slippa betala eller ska jag acceptera försenad betalning?
– Måste min hyresgäst fortfarande betala hyra trots att omsättningen störtdykit?
– Kan jag komma ur avtalet jag precis skrev under?

Många har hört av sig till Juristjouren och Stance Juristbyrå med frågor liknande de ovanstående. I stort aktualiserar frågorna den rättsliga principen om force majeure, dvs. ”övermäktiga eller obemästerliga krafter, oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Force_majeure). Principen innebär att en av parterna i ett avtalsförhållande kan åberopa den som en ursäkt för att inte leverera enligt avtal, dvs. en omständighet som befriar från ansvar för avtalsbrott.

Eftersom konsekvenserna av ett avtalsbrott kan vara stora och kostsamma i många led är tillämpningen av force majeure således en viktig ekonomisk fråga. Principen är ett avsteg från den grundläggande principen om att avtal ska hållas varför tillämpningen av den traditionellt varit präglad av återhållsamhet och restriktivitet. Det behov av vägledning från lagstiftaren eller Högsta domstolen för hur force majeure-principen ska tillämpas i en situation som den vi nu upplever är skral. Detta göra juristens arbete svårt.

Från köplagen kan dock hämtas en princip som kan tjäna till vägledning: det köprättsliga kontrollansvaret. Innebörden av detta begrepp är att en säljare av en vara inte är ansvarig för ekonomisk skada hänförlig till fel i vara eller dröjsmål med leverans om orsaken är ett hinder som ligger utanför säljarens kontroll, och att hindret säljaren inte haft skäl att förvänta sig och inte heller, på rimligt sätt, kunnat undvika eller övervinna.

Har du frågor om hur ditt företag kan handskas med corona-situationen? Vill du se över dina möjligheter att åberopa force majeure? Hör av dig till oss på 0771-95 00 00 för mötesbokning.

/Christian Hägglund, VD Stance juristbyrå
Klicka här om du önskar kontakta Christian

Fler artiklar

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Det finns en hel del aspekter att ta i beaktande om man överväger att låna ut pengar till någon i ens närhet. När du som långivare (borgenär) lånar ut pengar till en låntagare (gäldenär) uppstår ett skuldförhållande, en fordran, er emellan. Nedan går jag igenom de viktigaste frågeställningarna att bocka av inför en sådan situation.

För vilka avtal behövs det bevittning?

Vi får ofta frågor som rör bevittning av handlingar och av den anledningen tänkte vi klargöra i vilka fall det egentligen behövs bevittning. I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR