Framtidsfullmakt – utse din egen ställföreträdare!

Som verksam inom familjerätt träffar jag dagligen personer som är oroliga för framtiden och vad som ska hända med deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de förlorar sin beslutsförmåga. Tidigare har det varit aktuellt med frågor att hänföra till god man och förvaltarskap, men från och med 1 juli 2017 kan jag som rådgivare äntligen ge rådet till mina klienter att upprätta en framtidsfullmakt.

Vad är en framtidsfullmakt?
En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att välja en fysisk person att företräda dig i personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga. Det kan till exempel handla om att du på grund av en sjukdom såsom Alzheimers inte längre har förmågan att ha hand om betalning av räkningar, skötsel av fastighet etc. På så sätt fungerar framtidsfullmakten som ett alternativ till god man eller förvaltare och möjliggör för dig att stärka din självbestämmanderätt.

Viktiga frågor att ta ställning till
Inför upprättande av en framtidsfullmakt är det en del frågor som du behöver ta ställning till. Den viktigaste frågan är vem som ska företräda dig. Ska det vara en familjemedlen, vän, en person eller flera? Det går till exempel att utse en person som ska ta hand om ekonomiska anlägenheter och en person som ska ta hand om mer personliga angelägenheter. Oavsett, det viktigaste är att det är en person du litar på. En annan fråga är om ikraftträdandet av fullmakten ska prövas av domstol eller om fullmaktshavaren själv ska kunna besluta om det. Slutligen är det viktigt att ta ställning till vad fullmakten ska omfatta. Det kan vara allt från att betala löpande räkningar, vårdkontakter, rätt att försälja fast egendom eller bostadsrätt.

Upprättande av framtidsfullmakt
Det uppställs dels vissa formkrav dels vissa krav på den som ska upprätta en framtidsfullmakt. Du måste ha fyllt 18 år och ha förmåga att ha hand om dina angelägenheter. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och ditt undertecknande ska, i likhet med vad som gäller för testamente, bevittnas av två personer i deras samtidiga närvaro. Vittnena behöver inte veta innehållet, men de ska ha kännedom om att det är en framtidsfullmakt de bevittnar. Vittnena får inte vara under 14 år eller sakna insikt om betydelsen av framtidsfullmakten. Fullmaktsgivaren, dennes make/sambo eller släkting i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag får inte bevittna framtidsfullmakten.

Med hjälp av en framtidsfullmakt kan du trygga upp din framtid, och därför är det viktigt att den är korrekt upprättad.

Kontakta gärna mig för en personlig rådgivning!

/Therese Pehrsson, familjejurist
Klicka här för att komma i kontakt med Therese

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR