Framtidsfullmakt – utse din egen ställföreträdare!

Som verksamma inom familjerätten träffar vi ofta personer som är oroliga för framtiden och vad som ska hända med deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de förlorar sin beslutsförmåga. Tidigare har det varit aktuellt att hänföra till god man och förvaltarskap. Men från och med 1 juli 2017 kan vi  äntligen ge rådet till våra klienter att upprätta en framtidsfullmakt.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att välja en fysisk person att företräda dig i personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga. Det kan till exempel handla om att du på grund av en sjukdom såsom Alzheimers inte längre har förmågan att ha hand om betalning av räkningar, skötsel av fastighet etc. På så sätt fungerar framtidsfullmakten som ett alternativ till god man eller förvaltare och möjliggör för dig att stärka din självbestämmanderätt.

Viktiga frågor att ta ställning till

Inför upprättande av en framtidsfullmakt är det en del frågor som du behöver ta ställning till. Den viktigaste frågan är vem som ska företräda dig. Ska det vara en familjemedlem, vän, en person eller flera? Det går till exempel att utse en person som ska ta hand om ekonomiska angelägenheter och en annan person som ska ta hand om mer personliga angelägenheter. Oavsett så är det viktigaste att det är en person du litar på. En annan fråga är om ikraftträdandet av fullmakten ska prövas av domstol eller om fullmaktshavaren själv ska besluta om det. Slutligen är det viktigt att ta ställning till vad fullmakten ska omfatta. Det kan vara allt från att betala löpande räkningar, vårdkontakter, rätt att försälja fast egendom eller bostadsrätt.

Upprättande av framtidsfullmakt

Det uppställs dels vissa formkrav dels vissa krav på den som ska upprätta en framtidsfullmakt. Du måste ha fyllt 18 år och ha förmåga att ha hand om dina angelägenheter. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och ditt undertecknande ska bevittnas av två personer i deras samtidiga närvaro. Samma som vad som gäller för testamente. Vittnena behöver inte veta innehållet, men de ska ha kännedom om att det är en framtidsfullmakt de bevittnar. Vittnena får inte vara under 14 år eller sakna insikt om betydelsen av framtidsfullmakten. Fullmaktsgivaren, dennes make/sambo eller släkting i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag får inte bevittna framtidsfullmakten.

Med hjälp av en framtidsfullmakt kan du trygga upp din framtid, och därför är det viktigt att den är korrekt upprättad.

Om du har fler frågor angående framtidsfullmakt är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR