Otydliga anställningsvillkor ställer ofta till problem

Som ombud i arbetsrätt kommer jag alltför ofta i kontakt med anställda som känner sig osäkra över hur långt deras rättigheter och skyldigheter sträcker sig inom anställningsförhållandet. Osäkerhet kring vad som förväntas av de anställda och vilka direktiv de har rätt att ifrågasätta och påverka. Detta får konsekvenser inte minst i situationer där arbetsgivaren önskar genomgå förändringar, inom ramen för den s.k. arbetsledningsrätten.

Arbetsledningsrätten kan i korthet beskrivas som arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har rätt att bestämma vilka arbetsuppgifter en anställd ska ha och var och när arbetet ska utföras inom ramen för den anställdes arbetsskyldighet. Förändringarna kan i teorin verka marginella men i praktiken kan de nya arbetsuppgifterna eller omplaceringen innebära stora förändringar för den anställde. Den anställde kan känna sig överkörd av arbetsgivaren i samband med förändringarna. Det är inte ovanligt att anställda t.o.m. känner att arbetsgivaren har någonting personligt emot dem och att det är den huvudsakliga anledningen till de nya arbetsuppgifterna. Misstankar växer fram att omplaceringen är en konstruktion i syfte att få den anställde att säga upp sig själv.

Ett sätt att komma ifrån detta problem är att arbetsgivare blir tydligare när det gäller anställdas rättigheter och skyldigheter. Detta genom god kommunikation och tydligare formulerade anställningsavtal.
Permanenta omplaceringar borde ses som en betydande förändring för den anställde och i större utsträckning medföra en förhandlingsskyldighet. Det skulle bidra till en känsla av fair play och ett allmänt lugn i anställningsförhållandet. Ett anställningsförhållande bör vårdas som vilket annat förhållande som helst. Beslut ska inte fattas över huvudet på den andre och den anställde ska inte behöva tåla vilka förändringar som helst. Ett anställningsförhållande mår bäst och varar längst med tydlighet där båda parter känner till spelreglerna.

/ Tomas Lesniewski, arbetsrättsjurist
Klicka här om du önskar komma i kontakt med Tomas

Fler artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR