Arvsrätt

Arvsrätt

Önskar du boka tid med en arvsjurist? Klicka här för bokning av tid

Arvsrätt handlar om juridiken kring när en person avlider. I detta innefattas bland annat testamente, bouppteckning och arvskifte. Inom arvsrätten är nedanstående termer viktiga att förstå. Ett dödsbo utgörs av den avlidnes tillgångar och skulder och förvaltas av dödsboets delägare (t.ex. efterlevande make, barn). Förvaltningen kan t.ex. bestå av att sälja värdepapper, avsluta bankkonton och sälja fastigheter.

En bouppteckning är en förteckning av en avliden persons tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska upprättas och skickas in till Skatteverket inom tre månader från dödsdatumet.

Ett arvskifte avser fördelningen av dödsboets tillgångar i dödsboet. Arvsskifteshandlingen ska undertecknas av samtliga parter som ska ärva.

Ett testamente är ett dokument vari bestäms hur dina tillgångar ska fördelas när du gått bort, det vill säga vem som ska ärva dig. Ett testamente måste bevittnas av två utomstående personer för att vara giltigt.

Date: