Bodelning mellan sambos

Bodelning mellan sambos

Önskar du boka en tid med en familjejurist?
Ring oss nu: 0771-333 444

I samband med att ett samboförhållande upplöses ska det, på begäran av den ena sambon, göras en bodelning mellan dem. En begäran om bodelning skall göras senast inom 1 år från det att samboskapet upplöstes.

De tillgångar som innefattas av bodelningen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de införskaffats för gemensam användning. En bostad man äger sedan innan utgör alltså inte samboegendom.

På samma sätt som vid äktenskapsskillnad mellan makar upprättas ett bodelningsavtal där det framgår vad som beslutats gällande samboegendomen.

Om man önskar avtala bort sambolagens regler om bodelning så ska det regleras med ett samboavtal.

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Samboavtal
Sambolagens regler
Äktenskapsskillnad mellan makar
Uppsägning av hyresrätt vid samboseparation
Konsten att undvika konflikter vid en bodelning
Bokning av tid

Date:
Category: