Bostadsjuridik

Bostadsjuridik

Önskar du boka tid med en bostadsjurist? Klicka här för bokning

Bostadsjuridik är ett samlingsnamn för de rättsområden som berör vårt boende. Inom bostadsjuridiken hittar vi delar av fastighetsrätten, hyresjuridik, bostadsrättsjuridiken, föreningsjuridiken (i den mån den omfattar bostads- och bostadsrättsföreningar), konsumententreprenader och juridiken kring försäljning och köp av bostäder.
Inom bostadsjuridiken är följande frågor ofta förekommande:

• köpekontraktets innehåll,
• dolt fel i bostadsrättslägenhet,
• dolt fel i fastighet,
• undersökningsplikt,
• anlitande av och missnöjsamhet med hantverkare (konsumententreprenad),
• bygglov,
• uppsägning av hyresgäst,
• överlåtelse av hyresrätt till närstående,
• tvist med bostadsrättsförening/bostadsrättshavare,
• gränsdragning mellan yttre och inre underhåll i bostadsrättslägenhet, m.m.

Läs mer om bostadsjuridiken i menyn under Bostadsjuridik.

Date: