Juridik för företagare

Juridik för företagare


Driver du näringsverksamhet i liten skala? Leder du ett mindre företag med få anställda? Stance juristbyrå tillhandahåller rättslig rådgivning i de vanligaste frågorna en småföretagare ställs inför.

Alla företag, de största såväl som de minsta, stöter på situationer där juridisk expertis behövs. De stora bolagen har ofta egna jurister ”in-house” medan de mindre får ta in hjälp utifrån. Många advokater och jurister riktar sina blickar på de större och medelstora företagen, medan vi på Stance Juristbyrå vill hjälpa dig som driver näringsverksamhet i mindre skala.

De tvister du ställs inför gäller kanske inte miljontals kronor, men kan ändå vara lika viktiga att ta hand om på ett bra sätt. Ditt bolags aktier säljs inte på börsen, men det är fortfarande lika viktigt att ägarna vet vad som gäller kring beslutsfattande, utträden och skuldtäckning. Lokalen du bedriver verksamhet i må vara liten, men den är avgörande för att du ska behålla din kundkrets och investeringar du gjort i inredning. Oavsett vad, så har coronakrisen ritat om den ekonomiska kartan företagare och aktualiserat en mängd nya frågeställningar för många företagare.

Personer som avser starta eller redan driver bolag tillsammans ingår ofta ett s.k. aktieägaravtal genom vilket deras respektive ägande och inflytande regleras. Många gånger tas det in ett villkor om äktenskaförord i aktieägaravtal. Anledningen till detta är att aktier, utan äktenskapsförord, utgör s.k. giftorättsgods som ska delas vid en skilsmässa och den bodelning som i princip alltid görs. Upprättandet av ett äktenskapsförord (i vilket aktierna görs till s.k. enskild egendom och därmed hålls utanför en bodelning) innebär att övriga aktieägare inte behöver driva bolaget tillsammans med en före detta make som inte har kunskap om bolaget och/eller dess verksamhet.

Behöver du ett äktenskapsförord? Klicka här.

Date: