Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Hyresjuridik bostad

Hyresjuridik innefattar juridiken kring att hyra en bostad eller lokal för verksamhetsändamål. 

Oavsett om du är privatperson eller företagare spelar hyresjuridiken ofta en viktig roll i din tillvaro. Som bostadshyresgäst regleras din rätt till din bostad av hyreslagens regler om besittningsskydd och omständigheter som kan tvinga dig bort från ditt hem. Som företagare kan din kundkrets och dina förtjänster påverkas i grunden om du skulle behöva omlokalisera din verksamhet.

Läs mer om vilka rättigheter och skyldigheter du och din hyresvärd har i detta avsnitt om hyresjuridik.

Tveka inte att ringa om du har några frågor!

Nya artiklar inom bostadsjuridik

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Man vill reklamera ett fel i bostadsrätten eller fastigheten. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida. Fel i dessa sammanhang kan grunda sig i avvikelser från vad som har utlovats i avtal och andra utfästelser från säljaren och/eller vad man skäligen bör kunna förvänta sig av objektet man köpt. Ett fel som köparen borde ha upptäckt innan köpet kan dock i regel inte bli säljarens ansvar. Bedömningen av vad som utgör fel i fastighet, eller ett köprättsligt fel i bostadsrätt, är ofta komplex och många aspekter måste tas hänsyn till för att lämna en prognos på hur en domstol skulle ta ställning i tvisten. Ibland är läget oklart och förlikning mellan parterna är av flera anledningar vanligt förekommande.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR