Underhållsstöd – när en förälder inte kan eller inte vill betala

Underhåll för barns försörjning ska delas proportionerligt mellan föräldrarna sett till vardera förälderns respektive ekonomi. Om föräldrarna inte bor ihop ska den förälder som barnet inte bor hos normalt betala underhållsbidrag (Läs mer om underhållsbidrag) till barnet genom att utge ett visst belopp till den förälder som barnet bor ihop med.
Om den underhållsskyldiga föräldern inte vill betala underhåll, missköter betalningarna eller inte har råd att betala hälften av barnets behov så utgör reglerna om underhållsstöd ett skyddsnät. Underhållsstöd är dock inte en ersättning för underhållsbidrag utan ett komplement till detta. Underhållsstöd lämnas med vissa maximibelopp vilka kan vara lägre än vad ett underhållsbidrag skulle uppgå till.

När kan man få underhållsstöd

Boendeföräldern kan ansöka om underhållsstöd om den förälder som inte har barnet boende hos sig:
– inte betalar underhåll i rätt tid
– inte betalar underhåll enligt avtal/dom (rätt belopp)
– inte betalar underhåll som motsvarar vad barnet skulle fått i underhållsstöd eller motsvarar återbetalningsbeloppet (rätt belopp)
– inte heller på annat vis tillsett barnets försörjning
– om det föreligger synnerliga skäl

Rätt tid

Tanken är att varje barn ska ha ekonomisk trygghet och den förälder som barnet bor hos ska kunna planera ekonomin och ha förutsebarhet för att på bästa vis tillgodose barnets behov. Därför är det viktigt att boendeföräldern varje månad förskottsvis den sista dagen i månaden (i rätt tid), om inte något annat datum avtalats, får rätt belopp i underhåll. Även om rätt belopp betalas så kan man söka underhållsstöd för att även få pengarna i rätt tid om detta inte sköts. Man kan alltså ansöka om underhållsstöd om den underhållsskyldige föräldern vid flertalet tillfällen betalat underhåll flera dagar för sent/tidigt för att vara säker på att få pengarna en viss bestämd tidpunkt.

Rätt belopp – enligt avtal/dom

Om det finns ett avtal/dom om underhållsbidrag så ska det avtalsenliga beloppet betalas varje månad i rätt tid. Det är lika viktigt att boendeföräldern vet att den får rätt belopp varje månad som att underhållsbidraget kommer i rätt tid. Det kan således inte accepteras att den underhållsskyldiga föräldern betalar mindre en månad och lite mer an annan månad för att kompensera. Även om beloppet utslaget på en viss period (kvartal/halvår/år) blir rätt så är det fortfarande fel belopp vissa månader. En boendeförälder kan under sådana förhållanden inte planera sin ekonomi eller känna sig trygg i att det finns tillräcklig med pengar för utgifterna en viss månad. För det fall den underhållsskyldiga föräldern flertalet gånger betalat lägre belopp än avtalat så kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd.
Om underhållsbidraget är högre än underhållsstödet så kommer försäkringskassan endast att betala ut underhållsstödsbeloppet vartefter boendeföräldern få vända sig till kronofogde-myndigheten för att få utmätning av det resterande beloppet som skulle ha betalats i underhåll.
Att betala utgifter för barnet, kläder, skor, saker, mobiler och abonnemang mm räknas inte som att betala underhåll. Underhållet ska utges direkt till boendeföräldern så att denna kan tillse att pengarna används där de behövs bäst (om inte något annat har avtalats).
Om det inte finns ett avtal kan det vara bra att få ett underhållsbidrag fastställt.

På annat vis tillgodosett barnets försörjning

Lämnat stort engångsunderhåll enligt skriftligt godkänt avtal eller liknande. Underhåll ska enlig huvudregeln utges månadsvis, alla undantag hanteras restriktivt. Att betala olika utgifter räknas dock inte som att betala underhåll se ovan.

Synnerliga skäl

Om boendeföräldern har skyddade personuppgifter eller om det förligger en hotbild med risk för våld och övergrepp eller stora konfliter mm vid kontakt mellan föräldrarna i frågan om underhållsbidrag och underhållsbetalningar, så kan boendeföräldern ansöka om att få underhållsstöd för att minimera kontakten föräldrarna emellan.

När upphör underhållsstödet

Om den underhållsskyldiga föräldern sköter inbetalningarna under sex månader så upphör normalt underhållsstödet och föräldrarna antas kunna lösa saken på egen hand. Om det föreligger synnerliga skäl så kan underhållstödet fortgå längre tid.
Underhållsstödet upphör också om föräldrarna träffar ett avtal under förutsättning att den underhållsskyldiga föräldern följer avtalet/domen. I de fall det finns en dom eller avtal och betalningarna sköts är det endast utfyllnadsbidrag som kan komma i fråga.

/ Linda Kron, familjejurist
Klicka här om du önskar komma i kontakt med Linda

Fler artiklar

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR