Vikten av aktieägaravtal
Vikten av aktieägaravtal

Att driva en egen verksamhet och förverkliga sina idéer på egen hand eller med en vän är idag mycket vanligt. Aktiebolaget som företagsform är särskilt väl lämpat för verksamheter av olika slag. De flesta kanske förknippar aktier och aktiebolag med börsnoterade bolag och placering av sparpengar. 2014 fanns det 476 128 aktiebolag registrerade i Sverige. Av dessa var knappa 300 börsnoterade. De allra flesta aktiebolag är småbolag eller s.k. fåmansbolag med en liten ägarkrets. I dessa har aktieägarna också en nära koppling till bolagets verksamhet. För dessa bolag kan det vara bra att ha ett aktieägaravtal.

Ett aktiebolag fungerar genom bolagsorganen som har olika funktioner och behörigheter. Ett aktiebolag ska alltid ha en styrelse som fattar övergripande beslut kring bolagets verksamhet. Det ska finnas en VD som sköter den löpande förvaltningen, samt en stämma som utser styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Det är genom stämman som aktieägarna är representerade. I fåmansbolag är gränsen mellan de olika organen ofta oklar. Styrelsen, VD och stämman är ofta av personer, och det är inte ovanligt att någon egentlig stämma i praktiken aldrig hållits utan enbart sker ”på pappret”.

Fåmansbolag

Fåmansbolag har sina särskilda fördelar då aktieägarna kan räknas vara engagerade i företaget och således vara mer långsiktiga i sin investering i bolaget. En annan fördel är att tillskjutande av kapital genom s.k. aktieägartillskott kan vara lättare att ordna och komma överens om när ägarkretsen är mindre. Däremot är baksidan av myntet att bolag med en mindre ägarkrets blir beroende av sin ägarkrets på ett sätt som gör det önskvärt för samtliga delägare att kunna ha viss kontroll över vem som äger aktier i bolaget. En mängd frågor behöver hanteras.

  • Vad sker om en av delägarna skulle vilja överlåta sina aktier till någon utomstående?
  • Hur ska aktieägartillskott hanteras?
  • Vad händer om en delägare genomgår en bodelning av en eller annan anledning?
  • Vad händer med aktierna om någon av delägarna avlider?
  • Hur värderar ni aktierna vid ev. utköp av delägare?
  • Vad ska följden bli om någon av avtalsparterna inte hedrar avtalet?

Aktieägaravtal

Många av dessa frågor och fler därtill går att hantera genom ett avtal mellan aktieägarna, ett s.k. aktieägaravtal. I avtalet kan parterna komma överens om det mesta som hör ägandet av aktierna till. Något som är viktigt att hålla i åtanke är att aktieägaravtalet inte binder själva aktiebolaget. Vill parterna i avtalet att bolaget ska agera på visst sätt får de i avtalet komma överens om att agera tillsammans för detta på stämman. Men själva bolaget är aldrig ansvarigt för vad aktieägarna kommit överens om.

I många fall bör man komplettera aktieägaravtal med äktenskapsförord för att kunna garantera att de är effektiva. Även om man är ensamägare av ett aktiebolag bör man överväga ett äktenskapsförord. För den som äger aktier i ett mindre aktiebolag kan det vara en god idé att sätta sig ned med sina affärskompanjoner och se över dessa frågor. Om ni önskar hjälp med att utforma ett aktieägaravtal kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att undvika framtida problem.

Lycka till med företagandet!

Om du har fler frågor kring företagande är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Juridik för företagare – Juristjouren.se

Fler artiklar

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR