Vikten av aktieägaravtal

Att driva en egen verksamhet och förverkliga sina idéer på egen hand eller med en vän är idag mycket vanligt. Aktiebolaget som företagsform är särskilt väl lämpat för både traditionella verksamheter av olika slag, och företag av den mer experimentella typen. De flesta kanske förknippar aktier och aktiebolag med börsnoterade bolag och placering av sparpengar. 2014 fanns det 476 128 aktiebolag registrerade i Sverige. Av dessa var knappa 300 börsnoterade. De allra flesta aktiebolag är småbolag eller s.k. fåmansbolag med en liten ägarkrets och där aktieägarna också har en nära koppling till bolagets verksamhet.

Ett aktiebolag fungerar genom bolagsorganen som har olika funktioner och behörigheter. Ett aktiebolag ska alltid ha en styrelse som fattar övergripande beslut kring bolagets verksamhet, en VD som sköter den löpande förvaltningen, samt stämman som utser styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Det är genom stämman som aktieägarna är representerade. I fåmansbolag är gränsen mellan de olika organen ofta oklar – styrelsen, VD och stämman utgörs ofta av samma personer, och det är inte ovanligt att någon egentlig stämma i praktiken aldrig hålls utan att stämman enbart sker ”på pappret”.

Fåmansbolag har sina särskilda fördelar då aktieägarna kan räknas vara engagerade i företaget och således vara mer långsiktiga i sin investering i bolaget. En annan fördel är att tillskjutande av kapital genom s.k. aktieägartillskott kan vara lättare att ordna och komma överens om när ägarkretsen är mindre. Baksidan av myntet är att bolag med en mindre ägarkrets blir beroende av sin ägarkrets på ett sätt som gör det önskvärt för samtliga delägare att kunna ha viss kontroll över vem som äger aktier i bolaget. En mängd frågor behöver hanteras.

– Vad sker om en av delägarna skulle vilja överlåta sina aktier till någon utomstående?

– Vad händer om en delägare skulle genomgå bodelning av en eller annan anledning?

– Vad händer med aktierna om någon av delägarna skulle avlida?

– Hur ska aktieägartillskott hanteras?

– Hur ska aktier värderas vid utköp av delägare?

– Vad ska följden bli om någon av avtalsparterna inte hedrar avtalet?

– Etc.

Många av dessa frågor och fler därtill går att hantera genom ett avtal mellan aktieägarna, ett s.k. aktieägaravtal. I avtalet kan parterna komma överens om det mesta som hör ägandet av aktierna till. Något som är viktigt att hålla i åtanke är att aktieägaravtalet inte binder själva aktiebolaget. Vill parterna i avtalet att bolaget ska agera på visst sätt får de i avtalet komma överens om att agera tillsammans för detta på stämman, men själva bolaget kan aldrig hållas ansvarigt för vad aktieägarna kommit överens om. I många fall bör aktieägaravtal kompletteras med äktenskapsförord för att kunna garantera att de är effektiva. Även om man är ensamägare av ett aktiebolag bör ett äktenskapsförord övervägas. För den som äger aktier i ett mindre aktiebolag kan det vara en god idé att sätta sig ned med sina affärskompanjoner och se över dessa frågor. Om ni önskar hjälp med att utforma ett aktieägaravtal kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att undvika framtida problem.

Lycka till med företagandet!

Fler artiklar

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Det finns en hel del aspekter att ta i beaktande om man överväger att låna ut pengar till någon i ens närhet. När du som långivare (borgenär) lånar ut pengar till en låntagare (gäldenär) uppstår ett skuldförhållande, en fordran, er emellan. Nedan går jag igenom de viktigaste frågeställningarna att bocka av inför en sådan situation.

För vilka avtal behövs det bevittning?

Vi får ofta frågor som rör bevittning av handlingar och av den anledningen tänkte vi klargöra i vilka fall det egentligen behövs bevittning. I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR