Beställ Äktenskaps­förord

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera ett äktenskapsförord kan ni fylla i nedanstående formulär.

En jurist kommer sedan gå igenom era uppgifter och kontakta er senast nästkommande arbetsdag för att upprätta äktenskapsförordet i enlighet med era önskemål.

Vid telefonsamtal med juristen får ni ett optimalt tillfälle att ställa de frågor och funderingar ni har. 

Det blir en trygghet för er att få rådgöra med en jurist och inte endast få en färdigskriven mall eller blankett hemskickad i brevlådan. Kostnaden för äktenskapsförordet är 1500 kr. Faktura ställs ut efter samtalet med juristen är genomfört och äktenskapsförordet har levererats till dig.

(Observera att det i vissa fall kan vara så att det som önskas regleras i äktenskapsförordet är av mer komplex och tidskrävande karaktär och således faller utanför ramen för ovanstående pris. I sådana fall meddelar juristen dig det så får du själv avgöra huruvida du önskar fortsatt hjälp av oss eller inte)

Beställ äktenskapsförord

Är ni redan gifta?

Vill ni att enbart ena maken eller makans egendom ska utgöra enskild egendom?

Ska det ni äger, eller ägde vid äktenskapets ingående utgöra enskild egendom?

Vill ni att särskild egendom ska utgöra enskild egendom?

Vill ni att framtida egendom, t.ex. arv eller gåva, ska utgöra enskild egendom?

Vill ni att det som träder istället för enskild egendom också ska utgöra enskild egendom? T.ex. om "Brittas fastighet säljs och pengarna investeras i en ny fastighet."

Vill ni att avkastning eller ränta av enskild egendom ska utgöra enskild egendom?

Har ni upprättat äktenskapsförord tidigare?

Vill ni återkalla det tidigare äktenskapsförordet?

GDPR