Beställ Äktenskaps­förord

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera ett äktenskapsförord kan ni fylla i nedanstående formulär.

 Så här hjälper vi dig med äktenskapsförord på distans.

  1. Fyll i formuläret och svara på frågorna. Om du är osäker på någon fråga – fyll i så gott du kan, detta kan kompletteras i samtal med juristen
  2. Nästa vardag efter beställning ringer en jurist upp dig för att påbörja processen eller bestämmer en annan tid ni kan prata.
  3. Efter samtalet tar juristen fram ett utkast på äktenskapsförord.
  4. Efter ev. justeringar så skickas det slutliga äktenskapsförord till dig med info om hur det ska bevittnas och förvaras.
  5. När allt är klart skickar vi en faktura (1500kr + 25kr faktureringsavgift).

(Observera att det i vissa fall kan vara så att det som önskas regleras i äktenskapsförord är av mer komplex och tidskrävande karaktär och således faller utanför ramen för ovanstående pris. I sådana fall meddelar juristen dig det så får du själv avgöra huruvida du önskar fortsatt hjälp av oss eller inte)

Beställ äktenskapsförord

Är ni redan gifta?

Vill ni att enbart ena maken eller makans egendom ska utgöra enskild egendom?

Ska det ni äger, eller ägde vid äktenskapets ingående utgöra enskild egendom?

Vill ni att särskild egendom ska utgöra enskild egendom?

Vill ni att framtida egendom, t.ex. arv eller gåva, ska utgöra enskild egendom?

Vill ni att det som träder istället för enskild egendom också ska utgöra enskild egendom? T.ex. om "Brittas fastighet säljs och pengarna investeras i en ny fastighet."

Vill ni att avkastning eller ränta av enskild egendom ska utgöra enskild egendom?

Har ni upprättat äktenskapsförord tidigare?

Vill ni återkalla det tidigare äktenskapsförordet?

GDPR