Beställ Testamente

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att beställa och upprätta ett testamente kan ni välja nedan om det är ett inbördes testamente (mellan makar eller sambos) eller ett testamente ni vill ha.

En jurist kommer sedan gå igenom era uppgifter och kontakta er senast nästkommande arbetsdag för att skräddarsy testamentet i enlighet med era önskemål. Vid telefonsamtal med juristen får ni ett optimalt tillfälle att ställa de frågor och funderingar ni har.

Det blir en trygghet för er att rådgöra med en jurist och inte endast få en färdigskriven mall eller blankett hemskickad i brevlådan. Kostnaden för ett testamente eller ett inbördes testamente är 1750 kronor. Faktura ställs ut efter samtalet med juristen är genomfört och testamentet har levererats till dig.

(Observera att det i vissa fall kan vara så att det som önskas regleras i testamentet är av mer komplex och tidskrävande karaktär och således faller utanför ramen för ovanstående pris. I sådana fall meddelar juristen dig det så får du själv avgöra huruvida du önskar fortsatt hjälp av oss eller inte)

Upprätta testamente

Upprätta inbördes testamente