Behöver du rådgivning om arvsrätt?
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Arvsrätt

Arvsrätt

Önskar du boka tid med en arvsjurist? Klicka här för bokning av tid

Arvsrätt handlar om juridiken kring när en person avlider. I detta innefattas bland annat testamente, bouppteckning och arvskifte. Inom arvsrätten är nedanstående termer viktiga att förstå. Ett dödsbo utgörs av den avlidnes tillgångar och skulder och förvaltas av dödsboets delägare (t.ex. efterlevande make, barn). Förvaltningen kan t.ex. bestå av att sälja värdepapper, avsluta bankkonton och sälja fastigheter.

En bouppteckning är en förteckning av en avliden persons tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska upprättas och skickas in till Skatteverket inom tre månader från dödsdatumet.

Ett arvskifte avser fördelningen av dödsboets tillgångar i dödsboet. Arvsskifteshandlingen ska undertecknas av samtliga parter som ska ärva.

Ett testamente är ett dokument vari bestäms hur dina tillgångar ska fördelas när du gått bort, det vill säga vem som ska ärva dig. Ett testamente måste bevittnas av två utomstående personer för att vara giltigt.

Nya artiklar inom arvsrätt

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

Det förekommer en hel del missförstånd om skillnaden mellan arvslotten och laglotten respektive deras funktion vilket vi tänkte klargöra lite närmare. Enkelt förklarat är arvslotten den del från den avlidne som arvingarna har rätt till. Beroende på hur många arvingar...

Den administrativa sidan av döden

Den administrativa sidan av döden

Alla som har haft någon närstående som gått bort vet om det. Att döden är en pappersexercis av sällan skådat slag. Jag har både privat och yrkesmässigt stött på människor som känner sig helt utmattade, förvirrade och redo för en månads sjukskriving efter att ha tagit hand om allt som måste göras efter att någon nära gått bort.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR