Beställ skuldebrev

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera ett skuldebrev kan ni fylla i nedanstående formulär.

En jurist kommer sedan gå igenom era uppgifter och kontakta er senast nästkommande arbetsdag för att skräddarsy skuldebrevet i enlighet med era önskemål. Vid telefonsamtal med juristen får ni ett optimalt tillfälle att ställa de frågor och funderingar ni har.

Det blir en trygghet för er att få rådgöra med en jurist och inte endast få en färdigskriven mall eller blankett hemskickad i brevlådan. Kostnaden för skuldebrevet är 1500kr. Faktura ställs ut efter samtalet med juristen är genomfört och skuldebrevet har levererats till dig.

(Observera att det i vissa fall kan vara så att det som önskas regleras i skuldebrevet är av mer komplex och tidskrävande karaktär och således faller utanför ramen för ovanstående pris. I sådana fall meddelar juristen dig det så får du själv avgöra huruvida du önskar fortsatt hjälp av oss eller inte)

Beställ Skuldebrev

Ska amortering av skulden göras?

Ska ränta utgå på beloppet?

Ska hela skulden förfalla till betalning om delbetalning av skulden ej görs i tid?

GDPR