Beställ skuldebrev

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera ett skuldebrev kan ni fylla i nedanstående formulär.

  Så här hjälper vi dig med skuldebrev på distans.

  1. Fyll i formuläret och svara på frågorna. Om du är osäker på någon fråga – fyll i så gott du kan, detta kan kompletteras i samtal med juristen
  2. Nästa vardag efter beställning ringer en jurist upp dig för att påbörja processen eller bestämmer en annan tid ni kan prata.
  3. Efter samtalet tar juristen fram ett utkast på skuldebrev
  4. Efter ev. justeringar så skickas det slutliga skuldebrevet till dig.
  5. När allt är klart skickar vi en faktura (1500kr + 25kr i faktureringsavgift).

(Observera att det i vissa fall kan vara så att det som önskas regleras i skuldebrevet är av mer komplex och tidskrävande karaktär och således faller utanför ramen för ovanstående pris. I sådana fall meddelar juristen dig det så får du själv avgöra huruvida du önskar fortsatt hjälp av oss eller inte)

Beställ Skuldebrev

Ska amortering av skulden göras?

Ska ränta utgå på beloppet?

Ska hela skulden förfalla till betalning om delbetalning av skulden ej görs i tid?

GDPR