Juridik för företagare

Juridik för företagare

Är du egen företagare? Leder du ett mindre företag med få anställda? Vi hjälper dig med företagsjuridiken. Vi tillhandahåller rättslig rådgivning i de vanligaste frågorna en småföretagare ställs inför.

Aktieägaravtal

Om man ska starta ett aktiebolaget med flera personer inblandande är det en god rekommendation att upprätta ett avtal som reglerar aktieägandet, ett så kallat aktieägaravtal. I många fall startar man bolag med vänner, familj och bekanta varpå avtal kanske först kan kännas lite onödigt men det brukar i regel vara en god idé att ha så mycket som möjligt reglerat utifall det skulle börja knaka i fogarna på olika sätt. Aktieägaravtalet gäller mellan dem som redan är eller ska bli aktieägare. Några exempel på frågor som kan behandlas i avtalet är hur aktieutdelningen ska fungera och vad som händer ifall ni tycker olika eller ifall en eller fler av delägarna inte sköter sina åtaganden gentemot de andra eller bolaget. Läs mer om aktieägaravtal här.

Hyra Lokal

Många bolag behöver en lokal för att bedriva sin affärsverksamhet. Ett lokalkontrakt skiljer sig på flera punkter mot ett avtal om bostadshyra. Ofta är det tecknat och bundet över en längre tid och det är även längre uppsägningstid på 9 månader enligt lag. Ett tidsbundet lokalkontrakt över 3år behöver sägas upp senast 9 månader innan hyrestidens utgång annars löper den i regel vidare. Besittningsskyddet för en lokal är i regel heller inte lika starkt för en lokalhyresgäst och det är ett så kallat indirekt besittningsskydd som gäller. Det är viktigt att hålla koll på reglerna inför ingången av ett lokalhyreskontrakt. Läs mer här

Anställa personal

För en arbetsgivare är det ett stort åtagande att anställa personal. Inte minst är det en ekonomisk utmaning då det i regel är kostsamt att nyanställa. Rättsliga snedsteg kan få stora ekonomiska konsekvenser, inte minst för mindre arbetsgivare. Det är många aspekter att ha i åtanke för den arbetsgivare som funderar på att anställa personal därför är det viktigt att vara noga förberedd och väl insatt i de regelverk som är aktuella vid en anställning. Läs mer här.

Tvister

Som företagare är det inte ovanligt att hamna i en tvist med en kund eller samarbetspartner av något slag. Det kan handla om bestridda fakturor, avtalsbrott eller andra avvikelser i de överenskommelser man har med ett företag eller privatperson. Beroende på vad som har hänt finns det olika tillvägagångssätt och rekommendationer hur man bäst går vidare i det specifika fallet. Läs mer här

Kund som inte betalar

En kund som inte betalar är ett relativt vanligt fenomen. I många fall handlar det om en privatperson som är kund och som av en eller annan anledning inte betalar för en utförd tjänst eller såld produkt. I andra fall rör det sig om en företagskund som har likviditetsproblem eller vars verksamhet gått i konkurs. Det finns många likheter i tillvägagångssättet att driva ett ekonomiskt krav mot en privatperson eller ett företag och i många fall finns möjlighet att ansöka om rättsskydd om en tvist om betalning uppstår. Läs mer här.

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR