Bostadsjuridik

Ett rött hus på en kulle. Bostadsjuridik

Önskar du boka tid med en bostadsjurist? Klicka här för bokning

Bostadsjuridik är ett samlingsnamn för de rättsområden som berör vårt boende. Inom bostadsjuridiken hittar vi delar av fastighetsrätten, hyresjuridik, bostadsrättsjuridiken, föreningsjuridiken (i den mån den omfattar bostads- och bostadsrättsföreningar), konsumententreprenader och juridiken kring försäljning och köp av bostäder.
Inom bostadsjuridiken är följande frågor ofta förekommande:

  • köpekontraktets innehåll,
  • dolt fel i bostadsrättslägenhet,
  • dolt fel i fastighet,
  • undersökningsplikt,
  • anlitande av och missnöjsamhet med hantverkare (konsumententreprenad),
  • bygglov,
  • uppsägning av hyresgäst,
  • överlåtelse av hyresrätt till närstående,
  • tvist med bostadsrättsförening/bostadsrättshavare,
  • gränsdragning mellan yttre och inre underhåll i bostadsrättslägenhet, m.m.

Läs mer om bostadsjuridiken i menyn under Bostadsjuridik.

Fler artiklar

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Det finns en hel del aspekter att ta i beaktande om man överväger att låna ut pengar till någon i ens närhet. När du som långivare (borgenär) lånar ut pengar till en låntagare (gäldenär) uppstår ett skuldförhållande, en fordran, er emellan. Nedan går jag igenom de viktigaste frågeställningarna att bocka av inför en sådan situation.

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. En central åtgärd för att överhuvudtaget kunna driva en process om säljarens felansvar är att åberopa felet till säljaren i rätt tid och på rätt sätt. En säljare som missar detta riskerar att lida rättsförlust, dvs. förlora möjligheten att göra gällande felet mot säljaren. Att lämna ett meddelande om ett fel eller brist kallas att reklamera.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR