Bostadsjuridik

Ett rött hus på en kulle. Bostadsjuridik

Önskar du boka tid med en bostadsjurist? Klicka här för bokning

Bostadsjuridik är ett samlingsnamn för de rättsområden som berör vårt boende. Inom bostadsjuridiken hittar vi delar av fastighetsrätten, hyresjuridik, bostadsrättsjuridiken, föreningsjuridiken (i den mån den omfattar bostads- och bostadsrättsföreningar), konsumententreprenader och juridiken kring försäljning och köp av bostäder.
Inom bostadsjuridiken är följande frågor ofta förekommande:

  • köpekontraktets innehåll,
  • dolt fel i bostadsrättslägenhet,
  • dolt fel i fastighet,
  • undersökningsplikt,
  • anlitande av och missnöjsamhet med hantverkare (konsumententreprenad),
  • bygglov,
  • uppsägning av hyresgäst,
  • överlåtelse av hyresrätt till närstående,
  • tvist med bostadsrättsförening/bostadsrättshavare,
  • gränsdragning mellan yttre och inre underhåll i bostadsrättslägenhet, m.m.

Läs mer om bostadsjuridiken i menyn under Bostadsjuridik.

Fler artiklar

Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel

Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel

En fastighet kan vara behäftad med fel på många olika sätt. Några av de vanligaste felen har att göra med fukt som hamnat på platser den inte ska vara på, t.ex. ett tätskikt i badrum som släpper igenom fukt, en dränering som inte leder bort fukt, ett tag som inte...

Fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd?

Fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd?

När jag som arbetsrättsjurist är privat ombud för arbetstagare i arbetsrättsliga tvister får jag ofta frågan vad skillnaden är att bli företrädd av ett fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd eller avskedad. Förhoppningsvis kan detta inlägg bringa viss...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR