Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Juridiska mallar

Juridiska mallar

Här har vi samlat några juridiska mallar för några av de vanligaste avtalen och rättsliga dokumenten. Förutom vår arvsguide finns också mallar för bl.a. samboavtal och gåvobrev.

Samboavtal -mall

Genom ett samboavtalet kan du och din sambo avtala bort sambolagens regler om bodelning. Om ni vill reglera olika procentuella äganden i en bostadsrätt/fastighet så är rekommendationen att utöver samboavtalet upprätta ett tillhörande samäganderättsavtal som specificerar ägarförhållandena.
Mall för standardutformat samboavtal
Få hjälp att upprätta ett samboavtal 

Vid dödsfall

Vem ärver dig egentligen när du gått bort? Vem ärver du? Svaret på dessa frågor kan skilja sig åt beroende på hur din och dina närståendes livssitutation ser ut. För att förtydliga detta så har vi skapat en guide där man enkelt kan se hur arvsfördelningen ser ut. Guiden utgår ifrån att det inte finns något testamente upprättat.
Klicka här för att ladda ner arvsguiden

När någon närstående har gått bort får de efterlevande en hel del som saker att ta hand om. Till er hjälp har vi tagit fram en checklista som ni kan skriva ut över saker som bör ordnas och som lätt kan glömmas bort.
Den administrativa sidan av döden
Checklista vid dödsfall för efterlevande 
Läs mer om vad som händer när en närstående går bort

Gåvobrev – mall

Om du ska ge en gåva är det viktigt att det klart och tydligt framgår vad som ges bort samt eventuella förbehåll kring gåvan (t.ex. om gåvan skall utgöra förskott på arv, enskild egendom eller om någon nyttjanderätt skall föreligga). Utöver detta behöver gåvobrev avseende fast egendom bevittnas av två utomstående för att en ändring av lagfart ska kunna göras. En gåva mellan makar ska registreras i skatteverkets äktenskapsregister för giltighet.
Mall för standardutformat gåvobrev

Få hjälp att upprätta ett gåvobrev
Läs mer på Skatteverkets hemsida

Äktenskapsförord – mall

För er som ska gifta er och vill upprätta ett äktenskapsförord gäller att vara klara och tydliga med vad ni avser reglera som enskild egendom i äktenskapsförordet. I vissa fall vill man reglera all egendom (införskaffad innan och under äktenskapet) som enskild egendom medan man i andra fall endast vill reglera enstaka egendom som enskild. Äktenskapsförordet ska för dess giltighet skickas in till skatteverkets äktenskapsregister för registrering.

Mall för standardutformat äktenskapsförord
Få hjälp att upprätta ett äktenskapsförord

Ansökan om äktenskapsskillnad

Om ni ska skilja er, börja då med att beställa personbevis från skatteverket. Detta ska ni sedan skicka in till tingsrätten tillsammans med ansökningsblanketten. Gällande själva ansökan om äktenskapsskillnad så kan du använda dig av samma blankett oavsett om ni gör en gemensam- eller enskild ansökan.
Blankett för enskild ansökan om äktenskapsskillnad

Blankett för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad
Få hjälp med att fylla i blankett om äktenskapsskillnad
Läs mer om bodelning mellan makar

Fullföljd av äktenskapsskillnad

Om ni har barn under 16 år eller om ni inte är överens om skilsmässan så föregås denna av en betänketid på sex månader varefter en begäran om fullföljd av äktenskapsskillnad skickas in till tingsrätten. Ha noga koll på vilket datum som gäller för när fullföljden senast måste skickas in. Om ni överskrider det datumet så får ni göra om hela processen från början igen.
Begäran om fullföljd av äktenskapsskillnad

Läs mer om bodelning mellan makar

Skuldebrev – mall

Skuldebrevet ska klart och tydligt reglera vilken summa det handlar, hur avbetalning ska ske samt vad som händer om avbetalning inte sker som avtalat. Det är bara den som lånar pengar som behöver skriva under skuldebrevet.
Mall för standardutformat skuldebrev
Få hjälp att upprätta skuldebrev

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR