Arbetsrätt
Fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd?

Fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd?

När jag som arbetsrättsjurist är privat ombud för arbetstagare i arbetsrättsliga tvister får jag ofta frågan vad skillnaden är att bli företrädd av ett fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd eller avskedad. Förhoppningsvis kan detta inlägg bringa viss...

Checklista vid uppsägning!

Checklista vid uppsägning!

Att bli uppsagd från sitt jobb är verkligen ingen rolig upplevelse för den drabbade. Vi har utifrån de frågor vi får på Juristjourens rådgivningslinje samlat några tips och råd att ha i åtanke om du står inför en uppsägningssituation. Ingå inte avtal under press...

Checklista vid anställning – ur ett arbetsgivarperspektiv

Checklista vid anställning – ur ett arbetsgivarperspektiv

För en arbetsgivare är det ett stort åtagande att ingå ett anställningsförhållande med en arbetstagare, både ifrån ett ekonomiskt, socialt och rättsligt perspektiv. Rättsliga snedsteg kan få stora ekonomiska konsekvenser för en arbetsgivare, inte minst för mindre...

Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet?

Föräldraledigheten är en spännande tid i ens liv då man som nybliven förälder får möjlighet att spendera tid med sitt barn. Jag kommer emellertid ofta i kontakt med personer i mitt arbete som känner en bitterljuv känsla inför eller under föräldraledigheten....

Vilka rättigheter har jag inför min föräldraledighet?

Frågor som ofta uppkommer i samband med föräldraledighet är i vilken omfattning man som anställd har rätt att vara ledig och vilken part som har sista ordet angående ledighetens förläggning. Reglerna kring föräldraledighet återfinns i föräldraledighetslagen. Där...

Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?

Enligt semesterlagen har anställda rätt att ta ut semester. Rättigheten begränsas med arbetsgivarens beslutanderätt gällande förläggningen av semesterledigheten. Arbetsgivarens rätt att ytterst besluta om när semestern ska schemaläggas går i linje med rätten att leda...

Arbetstagare – “underdog” i arbetsrätten

Arbetsrätten är ett rättsområde som de flesta har en relation till. Det är också ett rättsområde som tilltalar mig då det är varierande och inget ärende är det andra likt. Trots att ärendena skiljer sig åt finns det några faktorer som ofta är återkommande, nämligen...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR