Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet?

Föräldraledigheten är en spännande tid i ens liv då man som nybliven förälder får möjlighet att spendera tid med sitt barn. Jag kommer emellertid ofta i kontakt med personer i mitt arbete som känner en bitterljuv känsla inför eller under föräldraledigheten....

Checklista vid uppsägning

Att bli uppsagd från sitt jobb är verkligen ingen rolig upplevelse för den drabbade!Vi har utifrån de frågor vi får på Juristjourens rådgivningslinje samlat några tips och råd att ha i åtanke om det skulle hända dig. Ingå inte avtal under pressArbetsgivaren vill många...

Vilka rättigheter har jag inför min föräldraledighet?

Frågor som ofta uppkommer i samband med föräldraledighet är i vilken omfattning man som anställd har rätt att vara ledig och vilken part som har sista ordet angående ledighetens förläggning. Reglerna kring föräldraledighet återfinns i föräldraledighetslagen. Där...

Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?

Enligt semesterlagen har anställda rätt att ta ut semester. Rättigheten begränsas med arbetsgivarens beslutanderätt gällande förläggningen av semesterledigheten. Arbetsgivarens rätt att ytterst besluta om när semestern ska schemaläggas går i linje med rätten att leda...

Arbetstagare – “underdog” i arbetsrätten

Arbetsrätten är ett rättsområde som de flesta har en relation till. Det är också ett rättsområde som tilltalar mig då det är varierande och inget ärende är det andra likt. Trots att ärendena skiljer sig åt finns det några faktorer som ofta är återkommande, nämligen...

Otydliga anställningsvillkor ställer ofta till problem

Som ombud i arbetsrätt kommer jag alltför ofta i kontakt med anställda som känner sig osäkra över hur långt deras rättigheter och skyldigheter sträcker sig inom anställningsförhållandet. Osäkerhet kring vad som förväntas av de anställda och vilka direktiv de har rätt...

Omplacering på arbetsplatsen

Har du blivit omplacerad till en ny position som du uppfattar som betydligt mindre kvalificerad än den ursprungliga befattningen du skrev på för? I vissa fall kan en omplacering innebära att tjänstens beskaffenhet i grunden förändras till en ny tjänst, varför det...