Beställ Gåvobrev

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera ett gåvobrev kan ni fylla i nedanstående formulär. 

Då kommer en jurist gå igenom era uppgifter och kontakta er senast nästkommande arbetsdag för att skräddarsy ett gåvobrev i enlighet med era önskemål. Vid telefonsamtal med juristen får ni ett optimalt tillfälle att ställa de frågor och funderingar ni har.

Det är en trygghet för er att rådgöra med en jurist och inte endast få en färdigskriven mall eller blankett hemskickad i brevlådan. Kostnaden för ett gåvobrev är 1500 kronor. Faktura ställs ut efter samtalet med juristen är genomfört och gåvobrevet har levererats till dig.

(Observera att det i vissa fall kan vara så att det som önskas regleras i Gåvobrevet är av mer komplex och tidskrävande karaktär och således faller utanför ramen för ovanstående pris. I sådana fall meddelar juristen dig det så får du själv avgöra huruvida du önskar fortsatt hjälp av oss eller inte)

OBS: JURISTJOUREN HAR FÖR NÄRVARANDE SEMESTERSTÄNGT. FRÅN OCH MED V.32 ÄR  VI TILLBAKA IGEN. TREVLIG SOMMAR OCH VÄLKOMMEN ÅTER!

Beställ Gåvobrev

Är gåvan till din make eller maka? (registrering görs då till SKV)

Ska gåvan utgöra gåvotagarens enskilda egendom?

Är gåvan förskott på arv?

GDPR