Beställ Samboavtal

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera ett samboavtal kan ni fylla i nedanstående formulär.

Så här hjälper vi dig med samboavtal på distans.

1. Fyll i formuläret och svara på frågorna. Om du är osäker på någon fråga – fyll i så gott du kan, detta kan kompletteras i samtal med juristen.                                                                                                                             2. Nästkommande vardag ringer en jurist upp dig för att påbörja processen eller bestämmer en annan tid ni kan prata.                                                                                                                                                                        3. Efter samtalet tar juristen fram ett utkast på samboavtal.                                                                                    4. Efter ev. justeringar skickas det slutgiltiga samboavtalet till dig.                                                                          5. När allt är klart skickar vi en faktura (1500kr + 25kr i faktureringsavgift)      

(Observera att det i vissa fall kan vara så att det som önskas regleras i samboavtalet är av mer komplex och tidskrävande karaktär och således faller utanför ramen för ovanstående pris. I sådana fall meddelar juristen dig det så får du själv avgöra huruvida du önskar fortsatt hjälp av oss eller inte)

Beställ samboavtal

Vill ni avtala bort sambolagen i sin helhet (bostad och bohag)?

Vill ni att viss egendom inte ska ingå vi en bodelning?

Önskar ni reglera äganderätten till er gemensamma bostad på annat sätt än vad som framgår av sambolagen eller köpekontraktet?

Vill ni förtydliga ägandet för andra tillgångar som ej utgör samboegendom (bostad bohag)?

GDPR