Beställ Samboavtal

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera ett samboavtal kan ni fylla i nedanstående formulär.

En jurist kommer sedan gå igenom era uppgifter och kontakta er senast nästkommande arbetsdag för att skräddarsy samboavtalet i enlighet med era önskemål.

Vid telefonsamtal med juristen får ni ett optimalt tillfälle att ställa de frågor och funderingar ni har.

Det blir en trygghet för er att få rådgöra med en jurist och inte endast få en färdigskriven mall eller blankett hemskickad i brevlådan. Kostnaden för samboavtalet är 1500 kr. Faktura ställs ut efter samtalet med juristen är genomfört och samboavtalet har levererats till dig.

(Observera att det i vissa fall kan vara så att det som önskas regleras i samboavtalet är av mer komplex och tidskrävande karaktär och således faller utanför ramen för ovanstående pris. I sådana fall meddelar juristen dig det så får du själv avgöra huruvida du önskar fortsatt hjälp av oss eller inte)

Beställ samboavtal

Vill ni avtala bort sambolagen i sin helhet (bostad och bohag)?

Vill ni att viss egendom inte ska ingå vi en bodelning?

Önskar ni reglera äganderätten till er gemensamma bostad på annat sätt än vad som framgår av sambolagen eller köpekontraktet?

Vill ni förtydliga ägandet för andra tillgångar som ej utgör samboegendom (bostad bohag)?

GDPR