Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Hänvisningar

Försäkringskasseärenden

Om du önskar råd och stöd i ärenden som rör försäkringskassan ska du vända dig till en juristfirma specialiserad på förvaltningsrätt. Sök förslagsvis på webben efter ”förvaltningsrättsjurist” så kommer du få träffar på olika aktörer runt om i landet som kan besvara dina frågor och företräda dig i ditt ärende.

Ärenden rörande socialen: Socialbidrag, LVU, osv.)

Om du önskar råd och stöd i ärenden som rör socialen ska du vända dig till en juristfirma specialiserad på förvaltningsrätt. Sök förslagsvis på webben efter ”förvaltningsrättsjurist” så kommer du få träffar på olika aktörer runt om i landet som kan hjälpa dig vidare med dina frågor och företräda dig i ditt ärende.

Brottmål och straffrätt

Polisen 114 14: om du vill anmäla ett brott. Om du är ute efter att prata med ett juridiskt ombud om frågor som rör brott brott och straff, sök förslagsvis på webben efter ”rådgivning brottmål”.
Läs mer på polisen.se

Advokatsamfundet 08-459 03 00: om du har frågor om en advokats arbete eller vill få tips om att anlita en advokat. Läs mer på advokatsamfundet.se

Migrationsrätt

Om du är ute efter att hitta ett ombud som kan företräda dig i ett ärende ang. uppehållstillstånd/asyl/visum etc. kan du söka på webben efter ”jurist/advokat migrationsrätt”. Om du har en allmän fråga i ett ärende ang. uppehållstillstånd/asyl/visum kan du vända dig direkt till Migrationsverket 0771-235 235: . Läs mer på migrationsverket.se 

Synpunkter på myndigheter

Om du har synpunkter på en myndighetsutövning kan du anmäla detta till Justitieombudsmannen (JO) 08-786 51 00. Jusititieombudsmannen eller Riksdagens ombudsmän som det också kallas granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter. Läs mer på jo.se

Försäkringsrätt

Konsumenternas vägledning om bank- och försäkring 0200 – 22 58 00: ger gratis vägledning till privatpersoner inom det finansiella området och i försäkringsfrågor. Läs mer på konsumenternas.se

Inkasso

Om du vill läsa mer om vad inkasso är och vilka regler som gäller för inkasso.
Läs mer på datainspektionen.se

Tillsyn för personuppgifter och kreditupplysningar

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.
Läs mer på imy.se

Studenträtt

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) bedriver kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt ansvarar för statistik, uppföljning och granskning av effektivitet på högskoleområdet.
Läs mer på uka.se

Konsumenträtt

Kommunens konsumentvägledare: Rådgivning till dig som konsument, gå in på din kommuns hemsida för kontaktuppgifter.

Hallå konsument: oberoende konsumenträttslig vägledning genom konsumentverket Läs mer på hallakonsument.se

ARN 08-508 860 00: om du är missnöjd med en produkt/tjänst du köpt av ett företag och önskar få en prövning kring reklamation etc. Läs mer på arn.se

Telekområdgivarna 08-522 767 00: ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband.
Läs mer på telekomradgivarna.se

Fel vård/patientskada

Inspektion för vård och omsorg (IVO) 010-788 50 00: om du exempelvis råkat ut för en felbehandling i vården. Läs mer på ivo.se

Kronofogden

Om du vill ansöka om ett betalningsföreläggande, handräckning eller avhysning så kan du kontakta kronofogden på 0771-73 73 00 för vidare hjälp med detta.
Läs mer på kronofogden.se

Hjälp och stöd

Bris 116 111: samtalsstöd för barn som är i behov av hjälp. Läs mer på bris.se

Bris 0771-50 50 50: samtalsstöd för vuxna i frågor kring barn. Läs mer bris.se

Jourhavande medmänniska 08-702 16 80: samtalsstöd för den som behöver någon att prata med om allt mellan himmel och jord.
Läs mer på jourhavande-medmanniska.com

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50: samtalsstöd för kvinnor som är i behov av hjälp av stöd i kvinnofridsfrågor. Läs mer på kvinnofridslinjen.se

Mansjouren 08- 30 30 20: samtalsstöd för män som är i behov av hjälp och stöd. Läs mer på mansjouren.se

Brottsofferjourens telefoncentral 0200-21 20 19: samtalsstöd för den som blivit utsatt för ett brott. Läs mer på boj.se

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR