Juristjouren

Gratis juridisk rådgivning

Vi svarar på frågor gällande familjerätt, arvsrätt arbetsrätt & bostadsjuridik i hela Sverige. Ring oss på 0771-333 444

Våra öppettider är helgfria vardagar kl.8-17.

Om du har behov av vidare handläggning har vi jurister och samarbetspartners i hela landet som kan företräda dig.

Om du är intresserad av att boka ett möte direkt med en jurist kan du klicka här.

Ring oss

Juristjouren startades 2004 i syfte att tillgängliggöra och avdramatisera juridiken.

Därför erbjuder vi alla som kontaktar oss på Juristjouren gratis juridisk rådgivning i frågor som rör familj, arv, arbete och bostad. Om det finns behov för vidare handläggning i ett ärende har vi jurister och samarbetspartners i hela landet som kan företräda dig.

 

Juristjouren är en del av Stance Juristbyrå

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Läs mer om

Familjerätt

Familjerätten innefattar lagar rörande barn, ingående och upplösning av förhållanden samt makar och sambos inbördes förhållanden.

Arvsrätt

Arvsrätt handlar om juridiken när en person avlider. Detta innefattar testamente, bouppteckning, arvskifte, arvstvister m.m.

Arbetsrätt

Arbetsrätten omfattar lagarna som reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Bostadsjuridik

Bostadsjuridik handlar om juridiken kring ditt boende. Där ingår allt från att köpa, äga, till att sälja en bostad.

Artiklar

Höjning av underhållsbidrag

2023 års höjning av underhållsbidrag fastställd  Varje år den 1 februari ska underhållsbidragen till barn genomgå en indexhöjning för att underhållet ska följa penningvärdet (lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag). Indexhöjningen är nu fastställd till 8...

Orosanmälan och vårdnadstvist

Orosanmälan och vårdnadstvist

Vad är en orosanmälan? En orosanmälan är en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa eller inte mår bra på något sätt. Vem som helst kan göra en orosanmälan och om man vill kan man göra det anonymt. Vissa (t ex skolpersonal) har...

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...