Juristjouren

Kostnadsfri inledande rådgivning

Svar på juridiska frågor gällande familjerätt, arvsrätt arbetsrätt & bostadsjuridik.
Ring oss på 0771-333 444 måndag till fredag 08:00 till 17:00.
Juristjouren är en del av Stance juristbyrå.

Ring oss

Juristjouren är en del av Stance juristbyrå. Vi upprättar äktenskapsförord, samboavtal, testamenten, gåvobrev och skuldebrev till fasta priser. Du kan även anlita en jurist hos oss på Stance Juristbyrå för att få handfast hjälp.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Läs mer om

Familjerätt

Familjerätt omfamnar allt från äktenskap, detaljerna för vårdnad av barn till samboskap

Arvsrätt

Är juridiken för när en person avlider. Detta innefattar testamente, bouppteckning samt arvskifte.

Arbetsrätt

Arbetsrätten omfattar lagarna som reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Bostadsjuridik

Är juridiken för när en person avlider. Detta innefattar testamente, bouppteckning samt arvskifte.

Juristjourens nyheter

Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel

Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel

En fastighet kan vara behäftad med fel på många olika sätt. Några av de vanligaste felen har att göra med fukt som hamnat på platser den inte ska vara på, t.ex. ett tätskikt i badrum som släpper igenom fukt, en dränering som inte leder bort fukt, ett tag som inte...

Fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd?

Fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd?

När jag som arbetsrättsjurist är privat ombud för arbetstagare i arbetsrättsliga tvister får jag ofta frågan vad skillnaden är att bli företrädd av ett fackligt ombud eller jurist när man blir uppsagd eller avskedad. Förhoppningsvis kan detta inlägg bringa viss...