Juristjouren

Gratis juridisk rådgivning

 

Vi svarar på inledande frågor gällande familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt & bostadsjuridik i hela Sverige.

Våra öppettider är helgfria vardagar kl.8-17. Ring oss på 0771-333 444 och  prata med en av våra rådgivare.

 

Vad innebär gratis juridisk rådgivning?
Vår kostnadsfria rådgivning innebär ett kort inledande telefonsamtal som förhoppningsvis kan guida dig vidare i ditt ärende. Att exempelvis göra rättsutredningar, beräkningar, formulera eller granska avtal eller handlingar ryms inte inom vår kostnadsfria rådgivning. Behöver du fördjupad rådgivning i ditt specifika ärende så kan du boka en tid med en specialist inom de rättsområden vi hanterar.

Ring oss

Juristjouren

Gratis juridisk rådgivning

Vi svarar på frågor gällande familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt & bostadsjuridik i hela Sverige. Våra öppettider är helgfria vardagar kl.8-17. Ring oss på 0771-333 444 så får du prata med en av våra rådgivare.

Vad innebär gratis juridisk rådgivning?

Vår kostnadsfria rådgivning innebär ett kort inledande telefonsamtal som förhoppningsvis kan guida dig vidare i ditt ärende. Att exempelvis göra rättsutredningar, beräkningar, formulera eller granska avtal eller handlingar ryms inte inom vår kostnadsfria rådgivning. Behöver du fördjupad rådgivning i ditt specifika ärende så kan du boka en tid med en specialist inom de rättsområden vi hanterar.

Ring oss

Juristjouren startades 2004 i syfte att tillgängliggöra och avdramatisera juridiken.

Därför erbjuder vi alla som kontaktar oss på Juristjouren gratis juridisk rådgivning i frågor som rör familj, arv, arbete och bostad. Om det finns behov för vidare handläggning i ett ärende har vi jurister och samarbetspartners i hela landet som kan företräda dig.

Om du är intresserad av att boka ett möte direkt med en jurist kan du klicka här.

Juristjouren är en del av Stance Juristbyrå

Kan du inte ringa just nu? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Läs mer om

Familjerätt

Familjerätten innefattar lagar rörande barn, ingående och upplösning av förhållanden samt makar och sambos inbördes förhållanden.

Arvsrätt

Arvsrätt handlar om juridiken när en person avlider. Detta innefattar testamente, bouppteckning, arvskifte, arvstvister m.m.

Bostadsjuridik

Bostadsjuridik handlar om juridiken kring ditt boende. Där ingår allt från att köpa, äga, till att sälja en bostad.

Arbetsrätt

Arbetsrätten omfattar lagarna som reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Artiklar

Dolda fel-försäkring – hur säker ska en köpare känna sig?

Dolda fel-försäkring – hur säker ska en köpare känna sig?

Brister som innebär att fastigheten avviker från köparens befogade förväntningar anses vara s.k. fel. En köpare har dock en plikt att undersöka den fastighet hen avser förvärva. Brister som köparen upptäckt/borde ha upptäckt vid sin undersökning utgör dock inte fel eftersom de inte utgör en avvikelse från köparens befogade förväntningar.