Juristjouren

Kostnadsfri inledande rådgivning

Svar på juridiska frågor gällande familjerätt, arvsrätt arbetsrätt & bostadsjuridik.
Ring oss på 0771-333 444 måndag till fredag 08:00 till 17:00.
Juristjouren är en del av Stance juristbyrå.

Ring oss

Juristjouren är en del av Stance juristbyrå. Vi upprättar äktenskapsförord, samboavtal, testamenten, gåvobrev och skuldebrev till fasta priser. Du kan även anlita en jurist hos oss på Stance Juristbyrå för att få handfast hjälp.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Läs mer om

Familjerätt

Familjerätt omfamnar allt från äktenskap, detaljerna för vårdnad av barn till samboskap

Arvsrätt

Är juridiken för när en person avlider. Detta innefattar testamente, bouppteckning samt arvskifte.

Arbetsrätt

Arbetsrätten omfattar lagarna som reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Bostadsjuridik

Är juridiken för när en person avlider. Detta innefattar testamente, bouppteckning samt arvskifte.

Juristjourens nyheter

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. En central åtgärd för att överhuvudtaget kunna driva en process om säljarens felansvar är att åberopa felet till säljaren i rätt tid och på rätt sätt. En säljare som missar detta riskerar att lida rättsförlust, dvs. förlora möjligheten att göra gällande felet mot säljaren. Att lämna ett meddelande om ett fel eller brist kallas att reklamera.