Arbetsrätt

Önskar du boka en tid med en arbetsrättsjurist?
Klicka här för bokning av tid

Arbetsrätten omfattar i huvudsak de lagar och bestämmelser som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Lagen om anställningsskydd (LAS) är den huvudsakliga regelsamlingen för arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. För arbetstagare i allmän tjänst gäller även lagen om offentlig anställning (LOA). I många fall finns det även branschspecifika kollektivavtal att ta hänsyn till vid konflikter med arbetstagare/arbetsgivare.

Uppsägning kan ske antingen pga. arbetsbrist, vilket är den vanligaste formen, och den andra är uppsägning av personliga skäl. I vissa fall kan det även bli aktuellt med ett direkt avskedande. Om du blivit uppsagd hittar du här en checklista med några saker som är viktigt att tänka på.

En lönefordran är drivs av en arbetstagare mot dennes arbetsgivare om den sistnämnde inte har betalat lön enligt avtal. Att arbetsgivaren inte betalar ut lönen på överenskommet datum kan utgöra ett kontraktsbrott.

I arbetsrätten råder snäva tidsfrister för när man måste agera. Här nedan förklaras närmare vilka preskriptionstider som gäller om man vill bestrida en uppsägning eller kräva skadestånd för oskälig uppsägning/avskedande.

Information om olika anställningsformer återfinns i menyn under arbetsrätt.

Nya artiklar inom arbetsrätt

Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet?

Föräldraledigheten är en spännande tid i ens liv då man som nybliven förälder får möjlighet att spendera tid med sitt barn. Jag kommer emellertid ofta i kontakt med personer i mitt arbete som känner en bitterljuv känsla inför eller under föräldraledigheten....

Checklista vid uppsägning

Att bli uppsagd från sitt jobb är verkligen ingen rolig upplevelse för den drabbade!Vi har utifrån de frågor vi får på Juristjourens rådgivningslinje samlat några tips och råd att ha i åtanke om det skulle hända dig. Ingå inte avtal under pressArbetsgivaren vill många...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR