Arbetsrätt

Önskar du boka en tid med en arbetsrättsjurist?
Klicka här för bokning av tid

Lagen om anställningsskydd LAS

Arbetsrätten omfattar i huvudsak de lagar och bestämmelser som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Lagen om anställningsskydd (LAS) är den huvudsakliga regelsamlingen för arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. För arbetstagare i allmän tjänst gäller även lagen om offentlig anställning (LOA). I många fall finns det även branschspecifika kollektivavtal att ta hänsyn till vid konflikter med arbetstagare/arbetsgivare.

Uppsägning och avskedande

En uppsägning från arbetsgivarens sida av en anställd kräver i regel så kallad saklig grund. De vanligaste formerna av uppsägning sker antingen pga. arbetsbrist, vilket är den vanligaste formen, eller pga. av personliga skäl. En uppsägning är alltid kopplad till en uppsägningstid vilken kan variera beroende på anställningstid, kollektivavtal, anställningsavtal m.m. I vissa fall, där det finns synnerliga skäl, kan det även bli aktuellt med ett avskedande. Ett avskedande verkställs i princip omedelbart och är inte kopplad till en uppsägningstid. Om du blivit uppsagd eller har funderingar på en sådan process kan du läsa denna checklista med saker som kan vara viktiga att ta i beaktning i en sådan situation.

Lönefordran

Att arbetsgivaren inte betalar ut lönen på överenskommet datum utgör ett kontraktsbrott och när en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt avtal till en arbetstagare uppstår en lönefordran. För att begära in sin lön kan arbetstagaren i dessa fall driva ärendet vidare själv via kronofogden, med hjälp av facket, eller ett privat arbetsrättsligt ombud.

Nya artiklar inom arbetsrätt

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR