Bostadsjuridik

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet – när, hur och varför?

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. En central åtgärd för att överhuvudtaget kunna driva en process om säljarens felansvar är att åberopa felet till säljaren i rätt tid och på rätt sätt. En säljare som missar detta riskerar att lida rättsförlust, dvs. förlora möjligheten att göra gällande felet mot säljaren. Att lämna ett meddelande om ett fel eller brist kallas att reklamera.

En ny och tuffare hyreslag har trätt i kraft

Den 1 oktober 2019 trädde den nya hyreslagen i kraft med mycket tuffare bestämmelser gällande bland annat andrahandsuthyrning. Läs vidare för att få veta vad de största förändringarna innebär. Olovlig andrahandsuthyrningKravet på att hyresvärden ska skicka en varning...

Ett ovanligt men dolt fel i din fastighet, del 3

(Obs: denna artikel har godkänts av min klient och inga inblandade nämns vid namn) Denna artikel utgör den tredje och avslutande delen i rubricerad serie. Läs gärna del 1 och 2 som handlar om det aktuella dolda felet och mäklarens ansvar, om du inte har gjort det...

Ett ovanligt men dolt fel i din fastighet, del 2

(Obs: denna artikel har godkänts av min klient och inga inblandade nämns vid namn) MÄKLARENS ANSVAR Första steget i att hjälpa en klient få ersättning för skada är att skicka ett kravbrev. Nedan återfinns (något redigerat) det brev jag på uppdrag av min klient...

Ett ovanligt men dolt fel i din fastighet, del 1

(Obs: denna artikel har godkänts av min klient och inga inblandade nämns vid namn) För en tid sedan träffade jag en man som för några år sedan förvärvat en fastighet. I samband med kontraktsskrivningen fick han av mäklaren en karta där fastigheten var tydligt...

Airbnb – att tänka på innan du hyr ut

Går du i tankar om att hyra ut din bostadsrätt under semestern nu i sommar? Framväxten av tjänster som t.ex. Airbnb gör det lockande att hyra ut sin lägenhet när man ändå inte är där, och det kan ofta vara en god affär. Det är dock inte alla som är så glada över den...

Missnöjd med din hantverkare?

Blev inte renoveringen så som du hade tänkt? Du är inte ensam. Klagomål på hantverkstjänster har toppat statistiken över missnöjda konsumenttjänster ända sedan 2005. Högst upp på listan ligger dåligt utförande, tätt följt av att jobbet inte har utförts som...

Anlita hantverkare – några punkter att kolla upp

I dagens samhälle blir det allt vanligare med konsumenter som gör kostsamma missar när det gäller upphandlingen av entreprenader. På TV har vi också kunnat se gripande exempel på utnyttjade och lurade konsumenter (exempelvis i Fuskbyggarna). Det finns många...

Renovera bostadsrätt – kan styrelsen stoppa dina planer?

Stockholms innerstad har blivit en het marknad för vindsvåningsspekulanter. Numera behöver en bostadsrättsförening inga tillstånd för att fritt få disponera över sina råvindar. Genom att exploatera råvind eller annan biyta, t.ex. källare som väntas bli nästa heta...

Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt, del 2

I "Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt del 1” konstaterades att det inte finns någon lagstadgad undersökningsplikt för köpare av lös egendom, vilket en bostadsrättslägenhet klassificeras som. En närbesläktad fråga, som jag uttryckligen undvek, är den om...

Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt del 1

Ett köp av bostadsrättslägenhet kategoriseras juridiskt som köp av lös egendom. Det innebär att samma regler gäller för såväl en så pass komplex vara som en bostadsrättslägenhet får anses vara som för köp av två ton cement eller en spade. Förklaringen till detta är...

Minimera riskerna vid andrahandsuthyrning

Ska du av någon anledning hyra ut din bostad i andra hand? Du kanske ska åka utomlands under en längre period eller testa att bo med din partner. I en sådan situation kan det vara smidigt att hyra ut bostaden möblerad. Du hittar sedan en sympatisk hyresgäst som verkar...

Besittningsskydd – vad innebär det?

När det kommer till bostadshyresgäster brukar man tala om ett direkt besittningsskydd medan lokalhyresgäster istället har ett indirekt besittningsskydd. Denna artikel syftar till att förklara vad dessa två begrepp egentligen innebär.Direkt besittningsskyddDet direkta...

Skillnaden mellan övertagande och överlåtelse av hyresrätt

Allt oftare stöter jag på situationer där hyresvärdar nekar ena maken/sambon att överta hyresrätten inom ramen för bodelningen. Det kanske låter som ett ordklyveri i gemene mans öron – men det är stor skillnad på att överlåta en hyresrätt till närstående emot att...

Undersökningsplikt vid fastighetsköp

När det kommer till fel i fastighet är köparen själv ansvarig för sådana fel som är möjliga att upptäcka medan säljaren ansvarar för sådana fel som inte går att upptäcka, så kallade dolda fel. Vid avgörandet om ett fel har varit upptäckbart eller dolt är köparens...

Förhandsavtal nyproduktion – ogiltigt eller oskäligt?

I och med den fallande bostadsmarknaden har frågor om förhandsavtalens utformning kommit upp och huruvida de kan vara ogiltiga, särskilt i fråga om den beräknade tidpunkten för upplåtelse. Många gånger beräknas upplåtelse ske inom en period av tre till sex månader,...

Har HD stängt dörren för tvister om fel i badrum?

I slutet av oktober 2019 kom det ett avgörande från Högsta domstolen (HD) som är av stor relevans för alla som bor i bostadsrätt och överväger att kräva prisavdrag eller annan ersättning från sin säljare pga. fel och brister.Tvisten (här återgiven i korta drag) gällde...

Skador – något om ansvarsfördelning mellan Brf och medlem

I mitt senaste inlägg kommenterade jag en dom från HD om en bostadsrättsförenings ansvar för återställning av ett innertak som skadats pga. ett takläckage. Nu ska jag fortsätta på temat om ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och -föreningar. När det kommer till hus vari det upplåts bostadsrätter (bostadsrättshus) finns det fyra typsituationer gällande skador. Innan jag går igenom dem vill jag först säga något om terminologin jag kommer att nyttja mig av. Underhållsansvaret för ett bostadsrättshus är uppdelat i det yttre och det inre underhållet; det yttre faller på föreningen och det inre på medlemmen. I det följande kommer jag att kalla de delar som omfattas av det yttre underhållet för ”annan/andra del/ar av fastigheten” och det inre underhållet för ”lägenheten”. För den som vill närmare bekanta sig med relevant lagtext kan hänvisas till bostadsrättslagen kap. 7 §§ 2-4 samt 12 och 12a.

Avhysa hyresgäster

Att hyra ut sin bostad, oavsett om det är fråga om hela eller del av en bostadsrätt, hyresrätt eller villa, kan vara en vansklig affär. Har du otur kan en hyresgäst kosta dig mycket tid, pengar och energi. Det allra bästa är att göra ett grundligt förarbete. Två saker du alltid ska göra är att a) genomföra en ordentlig due diligence (DD) och b) kräva en deposition.

Uthyrning av privatbostad

Qui officia deserunt mollit anim id est labrum. Duis aute iruret dolor in prehenderit in voludptate velit esse cillum toret eu giat enerit in volptate velit esse cillum maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper ldibero, sit amet adipiscing em cillum maecenas tempus, tellus quam semper bero anim id est labrum.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR