Mallar

Mallar

Samboavtal

I samboavtalet avtalar man i princip bara bort sambolagens regler om bodelning. Om ni vill reglera olika procentuella äganden i en bostadsrätt/fastighet så är rekommendationen att utöver samboavtalet upprätta ett tillhörande samäganderättsavtal som specificerar ägarförhållandena.
Mall för standardutformat samboavtal
Få hjälp att upprätta ett samboavtal 

Vid dödsfall

Vem ärver dig egentligen när du gått bort? Vem ärver du? Svaret på dessa frågor kan skilja sig åt beroende på hur din och dina närståendes livssitutation ser ut. För att förtydliga detta så har vi skapat en guide där man enkelt kan se hur arvsfördelningen ser ut. Guiden utgår ifrån att det inte finns något testamente upprättat.
Klicka här för att ladda ner arvsguiden

 

När någon närstående har gått bort är det en hel del som ska ordnas. Här är en checklista som ni kan skriva ut över saker som bör ordnas och som lätt kan glömmas bort.
Den administrativa sidan av döden
Checklista vid dödsfall för efterlevande 
Läs mer om vad som händer när en närstående går bort

Gåvobrev

Var klar och tydligt med vad gåvan avser samt eventuella förbehåll kring gåvan(t ex om gåvan skall utgöra förskott på arv, enskild egendom eller om någon nyttjanderätt skall föreligga). Gåvobrev för fast egendom ska bevittnas av två utomstående för dess giltighet. Gåva mellan makar ska registreras i skatteverkets äktenskapsregister för giltighet.
Mall för standardutformat gåvobrev

Få hjälp att upprätta ett gåvobrev
Läs mer på Skatteverkets hemsida

Äktenskapsförord

Var klara och tydliga med vad ni avser reglera som enskild egendom i äktenskapsförordet. I vissa fall vill man reglera all egendom(införskaffad innan och under äktenskapet) som enskild egendom medan man i andra fall endast vill reglera enstaka egendom som enskild. Äktenskapsförordet ska för dess giltighet skickas in till skatteverkets äktenskapsregister för registrering.

Få hjälp att upprätta ett äktenskapsförord

Ansökan om äktenskapsskillnad

Börja med att beställa personbevis från skatteverket, personbeviset ska tillsammans med ansökningsblanketten skickas in till tingsrätten. Gällande själva ansökan om äktenskapsskillnad så kan du använda dig av samma blankett oavsett om ni gör en gemensam- eller enskild ansökan.
Blankett för enskild ansökan om äktenskapsskillnad

Blankett för gemensam ansökan om äktenskapsskillnad
Få hjälp med att fylla i blankett om äktenskapsskillnad
Läs mer om bodelning mellan makar

Fullföljd av äktenskapsskillnad

Om ni har barn under 16 år eller om ni inte är överens om skilsmässan så föregås detta av en betänketid på 6 månader varpå en fullföljd av äktenskapsskillnad ska skickas in till tingsrätten. Ha noga koll på vilket datum som gäller för när fullföljden senast måste skickas in, om ni överskrider det datumet så får ni göra om hela processen från början igen.
Begäran om fullföljd av äktenskapsskillnad

Läs mer om bodelning mellan makar

Skuldebrev

Skuldebrevet ska klart och tydligt reglera vilken summa det handlar, hur avbetalning ska ske samt vad som händer om avbetalning inte sker som avtalat. Det är bara den som lånar pengar som behöver skriva under skuldebrevet.
Mall för standardutformat skuldebrev Få hjälp att upprätta skuldebrev

Date:
Category: