Din beställare betalar inte – vad gör du?
Din beställare betalar inte

Betalningsvägrande beställare är en stor utmaning för alla hantverkare. Dels för att det innebär förlorade intäkter, dels för att det tar tid från andrauppdrag att hantera dem. När en tvist om betalning väl har uppstått behöver den hanteras, och frågan är hur man då ska göra. Vad gör du när din beställare inte betalar?

En kanske viktigare fråga är hur detta kan undvikas i framtiden. Vad kan jag göra nu för att inte behöva sitta i tvist med mina beställare sen. Nedan kommer tips på båda delarna. En del av tipsen kan verka självklara, men är ändå viktiga att bli påmind om.

Tips för att hantera betalningsvägrande beställare

I allmänhet finns det fyra skäl till att en beställare inte vill betala:

1. Bristande betalningsförmåga

En beställare som saknar pengar är den svåraste att få betalt ifrån. I dessa fall spelar det inte någon roll vad du gör eftersom slutresultatet kommer att bli detsamma – utebliven betalning. Att gå via Kronofogdemyndigheten och få betalningsskyldigheten fastställd är inte dåligt. Men finns det ingen egendom för kronofogden att utmäta för att täcka kravet kan det vara förenat med onödigt arbete och onödiga kostnader.

2. Invändningar mot priset/avtalet omfattar inte utfört arbete

Lyssna alltid på de skäl en beställare har till att inte betala. Försök göra en saklig bedömning av rimligheten i skälen (ibland kan det vara så att beställaren har rätt!). Kommunicera alltid sakligt och lugnt med beställaren. Ta reda på vad beställaren är villig att betala. Var kompromissvillig och lösningsorienterad. Tänk på att det kan vara bättre att få halvbetalt nu än full betalning efter en kostsam och tidskrävande rättsprocess.

3. Invändningar mot kvaliteten på det utförda arbetet (bristande fackmässighet)

Även i dessa fall behöver en saklig och lugn diskussion föras. Gör vad du kan för att få klarhet i exakt vad beställaren är missnöjd med. Medverka till att, kanske med hjälp av utomstående besiktningsman, få klarhet i om beställaren har rätt. I många fall sparar man både tid och pengar på att gå med på en nedsättning av priset. Det du förlorar i pengar kan du ta igen genom att du har mer tid och fokus att lägga på andra projekt. Även om det kanske strider mot dina principer att backa i sådana här situationer kan det ekonomiskt och affärsmässigt vara det bästa beslutet. Dra lärdom av situationen och ta till dig tipsen nedan för hur du kan undvika dem i framtiden.

Om beställaren har fel, men ändå vägrar betala, kan det bli nödvändigt att dra fordran till domstol. Avvägningen som behöver göras i dessa fall är mellan de pengar samt den tid och energi det kostar och vad man har att vinna på att driva kravet. Även vad du kan få gjort och betalt för om resurserna användes på andra jobb.

4. Okynnesvägran

Vissa beställare sätter i system att beställa tjänster som de sedan vägrar att betala för. Många av dem har förstått att de i de flesta fall riskerar att bli stämda. Men även att en sådan process ofta slutar med en förlikning och att de endast behöver betala en del av fakturan. De tar chansen till vad vi kan kalla för en ”förlikningsrabatt”. I möjligaste mån vill du såklart undvika sådana beställare. Eftersom de lärt sig systemet behöver du antingen spela med och ta det till domstol eller släppa ditt krav/kraftigt sänka din fordran i ett tidigt skede för att locka fram en förlikning utan att du behöver gå till domstol.

I allmänhet och oavsett betalningsvägrarens skäl är det klokt att konsultera en jurist i ett tidigt skede för att från början hantera tvisten och beställaren på ett korrekt sätt.

Tips för att förebygga och förenkla framtida hantering av betalningsvägran

 • Gör ett proffsigt jobb.
 • Om möjligt, begär någon form av handpenning/förskottsbetalning (då kan du tidigt upptäcka en bristande betalningsvilja).
 • Kolla hos tingsrätten om det finns några mål (avslutade eller pågående) som kan ge en fingervisning om klienten kan vägra att betala.
 • Är det fråga om ett större arbete med delmoment, avtala om att betalning sker efter varje avslutat moment (bra för kunden och för dig).
 • Upprätta tydliga offerter/avtal och begär skriftlig accept av offerter/att kunden skriver under avtalet (notera dröjsmålsräntan i offerten/avtalet). Gör du ändringar av offerten eller om förutsättningarna för offerten inte längre är uppfyllda, kommunicera tydligt i skrift (SMS/mail/papper) vad som gäller.
 • Använd Hantverksformuläret (eller ABS09 om det är fråga om småhusentreprenad).
 • Var väldigt tydlig med ev. ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTOR). Kommunicera (helst) skriftligt med klient och skriv in ändringar i avtalet. Skjut eventuellt fram färdigställandedatumet så att du har nog med tid att utföra beställt arbete.
 • Dokumentera ditt arbete. Framförallt när det handlar om badrum, tak eller liknande där viktiga delar av arbete i efterhand är svåråtkomligt (t.ex. anbringande av tätskikt).
 • Om du märker att arbetet kommer ta längre tid än avtalat, informera beställaren och diskutera fram en justering av avtalet.
 • Skicka faktura på material så snart det har levererats.
 • Så snart en faktura förfallit, skicka en skriftlig påminnelse och om betalning inte inkommer inom närmaste tiden, ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.
 • Se till att ha en gällande företagsförsäkring så att du kan få hjälp att täcka juristkostnader via rättsskyddet.

Ta kontakt med en jurist i ett tidigt skede för att få råd om hur du ska agera för att inte ”bränna några broar”.

Om du har fler frågor är du välkommen att ringa oss på Juristjouren för rådgivning på 0771-333 444

Juridik för företagare – Juristjouren.se

Fler artiklar

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om en av parterna inte vill medverka till en bodelning eller om man inte kommer överens om till exempel vad som ska bodelas, vem som ska ta över bostaden eller vad en viss tillgång har för värde måste man ansöka om en bodelningsförrättare för att tvinga fram en...

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR