Tvister

Tvister

Det finns två typer av företagare – de som varit inblandade i en tvist och de som inte varit inblandade i en tvist ännu. Företagare hamnar förr eller senare i någon form av tvist. Tvister kan handla nästan vad som helst. De vanligaste gäller dock någon form av avtalsbrott, t.ex. obetalda fakturor, fel i levererade varor eller icke fackmässigt utförda tjänster.

Många gånger löser parterna sina tvister genom att de sitter ner och förhandlar och hittar en överenskommelse de båda är lagom missnöjda med. Ibland sker detta med hjälp av juridiskt ombud på ena eller båda sidorna. Om en förlikning inte är möjlig behöver tvisten avgöras av domstol. Om man som företagare drar sina krav vidare till tingsrätten är det klokt att konsultera en jurist med erfarenhet av domstolsprocesser först.

Tvister i domstol

Innan en tingsrättsprocess inleds är det viktigt att se över den bevisning man åberopar till stöd för och styrkande av de påståenden ens krav är baserat på, t.ex. att ett avtal med visst avtal föreligger, att en tjänst har utförts på si eller så sätt. Tingsrättens uppdrag är att pröva om de påståenden som framförts har bevisats. Det är viktigt att förstå att domstolar inte sysslar med rättvisa, utan med bevisning. Detta gäller alla, företagare såväl som privatpersoner.

Skriftliga avtal och överenskommelser

Företagare som bedriver sin verksamhet med detta i åtanke är noga med att bekräfta muntliga överenskommelser skriftligt, sköta största delen av  sin kommunikation via mail, spela in möten med sina beställare osv. De löper därigenom mindre risk att hamna i tids- och energikrävande processer eftersom de i ett tidigt stadium kan bevisa vad som är överenskommet och avtalat. Och i de fall en process i domstol skulle bli nödvändig finns det goda chanser att vinna tingsrättens bifall eftersom det blir lätt att presentera bra bevis.

Om du har hamnat i tvist, oavsett om du i tvisten är den som kräver ersättning eller den som blir krävd på pengar, är riskerna stora. Har du framställt ett krav riskerar du att inte få rätt till ersättning. Om du har blivit krävd på pengar riskerar du att få betala trots att du inte vill och tycker att du är skyldig att göra det. Om tvisten har drivits till domstol blir insatsen ännu högre i och med att förloraren betalar för båda parters ombudskostnader. Dessa kan bli lika höga, och ibland högre, än själva tvistebeloppet.

Att driva tvister utanför eller i domstol kräver kunskap om juridik och processföring. Det är inte att rekommendera för den som är expert på att bygga hus, handla med dagligvaror eller något annat produktivt förvärv.

Rättsskydd

Genom din företagsförsäkring har du antagligen rätt till rättsskydd vilket innebär att ditt försäkringsbolag täcker en större del av dina ombudskostnader. Vanligtvis uppgår självrisken till ca 10 000 kr (1/5 prisbasbelopp) jämt 20 % av överskjutande kostnader.

Befinner du dig i en tvist och behöver rådgivning? Tveka då inte att höra av dig. Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Din beställare betalar inte – vad gör du? – Juristjouren.se

 

Höjning av underhållsbidrag

Höjning av underhållsbidrag

2023 års höjning av underhållsbidrag fastställd  Varje år den 1 februari ska underhållsbidragen till barn genomgå en indexhöjning för att underhållet ska följa penningvärdet (lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag). Indexhöjningen är nu fastställd till 8...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR