Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Lokalhyra

Den lokal en näringsverksamhet bedrivs i kan spela en viktig roll sett till dess läge och utformning.

Lokalen kan också ha en förmånlig hyra som gör att den passar perfekt i en mindre verksamhet. Oavsett skäl, så kan du som näringsidkare ha ett starkt intresse av att behålla lokalen, hyresnivån eller kunna få dra fortsatt fördel av investeringar du gjort i lokalen.

En bostadshyresgäst har besittningsskydd, vilket innebär att hen alltid har rätt till förlängning av hyresavtalet så länge hyresvärden inte har något av lag godkänt skäl till att bryta besittningsskyddet. För lokalhyresgäster är skyddet inte alls lika starkt. En lokalhyresgäst har ett s.k. indirekt besittningsskydd. I praktiken innebär detta att hyresgästen har rätt till ersättning (dvs. pengar) när en hyresvärd vill avsluta hyresförhållandet. Hur mycket pengar just du har rätt till beror på din hyra och den ekonomiska skada uppsägningen orsakar.

För en småföretagare kan det vara uppskakande och oroväckande att ta emot en uppsägning, oavsett om denna sker för avflyttning eller villkorsändring. Oavsett vad så finns det regler hyresvärden måste följa för att uppsägningen ska anses korrekt och verksam hyresvärden måste t.ex.

  • underrätta hyresgästen om att hen har två månader på sig att hänskjuta ärendet till hyresnämnden för att inte förlora rätt till ersättning,
  • säga upp inom rätt tid så att avtalet inte förlängs enligt villkoren,
  • (när det gäller villkorsändring) tydligt ange på vilka villkor hyresvärden vill teckna nytt avtal och
  • delge uppsägningen samt
  • se till att uppsägningen skickas till rätt part.

Det finns många hinder för en hyresvärd att snubbla över. Men, för att kunna dra fördel av misstag från hyresvärdens sida måste man ha klart för sig vad hyresvärden har missat och vilken innebörd det har.

Behov av juridisk hjälp kan också uppstå om du står i begrepp att köpa en verksamhet för att ta över en lokal. Vad ska man tänka på? Hur ska en hyresvärd övertygas att acceptera dig som ny hyresgäst? Eller ska du köpa det hyrande bolaget helt och hållet? Frågorn är många och ibland snåriga.

För att undvika rättsförluster och, i den mån det är möjligt, ekonomisk skada, tillhandahåller vi på Stance juristbyrå rådgivning och hjälp i lokalfrågor för småföretagare, oavsett om det gäller att bestrida en uppsägning, kräva ersättning, övertagande av lokal eller förhandling av nya hyresvillkor.

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Nya artiklar inom bostadsjuridik

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Man vill reklamera ett fel i bostadsrätten eller fastigheten. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida. Fel i dessa sammanhang kan grunda sig i avvikelser från vad som har utlovats i avtal och andra utfästelser från säljaren och/eller vad man skäligen bör kunna förvänta sig av objektet man köpt. Ett fel som köparen borde ha upptäckt innan köpet kan dock i regel inte bli säljarens ansvar. Bedömningen av vad som utgör fel i fastighet, eller ett köprättsligt fel i bostadsrätt, är ofta komplex och många aspekter måste tas hänsyn till för att lämna en prognos på hur en domstol skulle ta ställning i tvisten. Ibland är läget oklart och förlikning mellan parterna är av flera anledningar vanligt förekommande.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR