Kostnadsfri inledande rådgivning
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Lokalhyra

Hyra lokal

Den lokal en näringsverksamhet bedrivs i kan spela en viktig roll sett till dess läge och utformning.

Lokalen kan också ha en förmånlig hyra som gör att den passar perfekt i en mindre verksamhet. Oavsett skäl, så kan du som näringsidkare ha ett starkt intresse av att behålla lokalen, hyresnivån eller kunna få dra fortsatt fördel av investeringar du gjort i lokalen.

Besittningsskydd

En bostadshyresgäst har besittningsskydd, vilket innebär att hen alltid har rätt till förlängning av hyresavtalet så länge hyresvärden inte har något av lag godkänt skäl till att bryta besittningsskyddet. För lokalhyresgäster är skyddet inte alls lika starkt. En lokalhyresgäst har ett s.k. indirekt besittningsskydd. I praktiken innebär detta att hyresgästen har rätt till ersättning (dvs. pengar) när en hyresvärd vill avsluta hyresförhållandet. Hur mycket pengar just du har rätt till beror på din hyra och den ekonomiska skada uppsägningen orsakar.

Uppsägning av hyreslokal

För en småföretagare kan det vara uppskakande och oroväckande att ta emot en uppsägning, oavsett om denna sker för avflyttning eller villkorsändring. Oavsett vad så finns det regler hyresvärden måste följa för att uppsägningen ska anses korrekt och verksam hyresvärden måste t.ex.

  • underrätta hyresgästen om att hen har två månader på sig att hänskjuta ärendet till hyresnämnden för att inte förlora rätt till ersättning,
  • säga upp inom rätt tid så att avtalet inte förlängs enligt villkoren,
  • (när det gäller villkorsändring) tydligt ange på vilka villkor hyresvärden vill teckna nytt avtal och
  • delge uppsägningen samt
  • se till att uppsägningen skickas till rätt part.

Det finns många hinder för en hyresvärd att snubbla över. Men, för att kunna dra fördel av misstag från hyresvärdens sida måste man ha klart för sig vad hyresvärden har missat och vilken innebörd det har.

Ta över en hyreslokal

Behov av juridisk hjälp kan också uppstå om du står i begrepp att köpa en verksamhet för att ta över en lokal. Vad ska man tänka på? Hur ska en hyresvärd övertygas att acceptera dig som ny hyresgäst? Eller ska du köpa det hyrande bolaget helt och hållet? Frågorn är många och ibland snåriga.

För att undvika rättsförluster och, i den mån det är möjligt, ekonomisk skada, tillhandahåller vi på Stance juristbyrå rådgivning och hjälp i lokalfrågor för småföretagare, oavsett om det gäller att bestrida en uppsägning, kräva ersättning, övertagande av lokal eller förhandling av nya hyresvillkor.

Har du fler frågor om att hyra lokal är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Artiklar inom arbetsrätt

Nyheter i LAS

Nyheter i LAS

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett flertal förändringar i LAS Vissa av dessa förändringar är mer ingripande än andra. Om förändringarna är till det bättre råder det delade meningar om och åsikterna varierar sannolikt mellan vem du frågar (arbetstagare eller...

Varningar i samband med uppsägning

Varningar i samband med uppsägning

En vanlig missuppfattning är föreställningen att ett visst antal ”varningar” till en arbetstagare från arbetsgivaren automatiskt medför saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall och arbetsgivaren har bevisbördan för vad denne gör gällande

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR