Behöver du rådgivning om arvsrätt?
Ring oss: 0771-333 444
Måndag - fredag: 8:00 - 17:00
Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Arvskifte

papper och penna på ett bord. Arvskifte

Bodelningsavtal

Om den avlidne var gift eller sambo ska, som nämnts under bouppteckning, det göras en bodelning mellan dödsboet och den efterlevande makan/maken/sambon. Bodelningen är ett avtal som reglerar fördelningen av egendom mellan dödsboet och den efterlevande.

Ett bodelningsavtal brukar inte upprättas när den avlidne var gift och det bara finns barn som är gemensamma med den efterlevande maken eftersom den efterlevande maken i sådana situationer oftast ärver hela kvarlåtenskapen. Något avtal behöver därför inte upprättas. I dessa situationer brukar i stället, av praktiska skäl, bodelningsavtal och arvskifte upprättas i samma handling.

Arvskifte

När bouppteckningen efter den avlidna är registrerad återstår den egentliga fördelningen av den avlidnes tillgångar, det s.k. arvskiftet. Genom arvskiftet fördelar dödsbodelägarna den avlidnes tillgångar mellan sig. Över arvskiftet ska en handling upprättas, en s.k. arvskifteshandlingen. Av denna handling framgår vem av arvingarna och testamentstagarna som fått vilken egendom, t.ex. att bostadsrättslägenheten tillfaller en viss person. En arvskifteshandling ska vara skriftlig och undertecknas av samtliga dödsbodelägare.

Bouppteckningen och arvskifteshandlingen har en legitimerande verkan. Innebörden av detta är att handlingarna behövs för att den faktiska fördelningen av den avlidnes kvarlåtenskap ska kunna göras. Handlingarna utgör bevis över att dödsbodelägarna är överens om vem som ska få viss egendom. En arvtagare behöver därför ha med sig båda handlingarna till ett bankkontor för att banken ska föra över pengar till dennes konto. Är det en bostadsrätt eller fastighet som ska fördelas krävs det att skifteshandlingen och bouppteckning skickas till föreningen eller Lantmäteriet. Noteras bör att ett arvskifte inte behöver förrättas om det bara finns en dödsbodelägare (s.k. enmansdödsbo). Då utgör den registrerade bouppteckningen underlag för överföring av tillgångar, t.ex. bostadsrättslägenhet eller bankmedel.

Klicka på länkarna om du önskar läsa mer i ämnet:
Den administrativa sidan av döden
Vad händer med arvet om du flyttar utomlands?

Nya artiklar inom arvsrätt

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

Det förekommer en hel del missförstånd om skillnaden mellan arvslotten och laglotten respektive deras funktion vilket vi tänkte klargöra lite närmare. Enkelt förklarat är arvslotten den del från den avlidne som arvingarna har rätt till. Beroende på hur många arvingar...

Den administrativa sidan av döden

Den administrativa sidan av döden

Alla som har haft någon närstående som gått bort vet om det. Att döden är en pappersexercis av sällan skådat slag. Jag har både privat och yrkesmässigt stött på människor som känner sig helt utmattade, förvirrade och redo för en månads sjukskriving efter att ha tagit hand om allt som måste göras efter att någon nära gått bort.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR