Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Det finns en hel del aspekter att ta i beaktande om man överväger att låna ut pengar till någon i ens närhet. När du som långivare (borgenär) lånar ut pengar till en låntagare (gäldenär) uppstår ett skuldförhållande, en fordran er emellan. Nedan går vi igenom de...
Varningar i samband med uppsägning

Varningar i samband med uppsägning

Det finns inom arbetsrätten några vanligt förekommande missuppfattningar. En sådan är föreställningen att ett visst antal ”varningar” från arbetsgivaren automatiskt medför sakliga skäl för uppsägning. Vilken betydelse har tidigare varningar i samband med uppsägning...
Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Man vill reklamera ett fel i bostadsrätten eller fastigheten. Att i efterhand känna sig besviken över något är emellertid inte...
Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel

Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel

En fastighet kan vara behäftad med fel på många olika sätt. Några av de vanligaste felen har att göra med fukt som hamnat på platser den inte ska vara på. T.ex. ett tätskikt i badrum som släpper igenom fukt, en dränering som inte leder bort fukt osv. Gemensamt för...
Säga upp anställd pga. personliga skäl

Säga upp anställd pga. personliga skäl

I vårt arbetet möter vi ibland arbetsgivare som avser att säga upp en anställd pga. personliga skäl. Det kan röra sig om misskötsamhet, samarbetssvårigheter, bristfälligt utförande av arbetsuppgifter och rena brottsliga förfaranden. Om det rör sig om mycket allvarliga...
Uppsagd från jobbet – en checklista

Uppsagd från jobbet – en checklista

Att bli uppsagd från jobbet kan vara en mycket svår och pressande upplevelse som medför olika typer av problem. De flesta gånger är den anställde som drabbas dessutom i ett kraftigt kunskapsunderläge i förhållande till arbetsgivaren. Vi har därför utifrån de frågor vi...
Månadsvis löneersättning eller avgångsvederlag?

Månadsvis löneersättning eller avgångsvederlag?

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en tillsvidareanställning utan att riskera skadestånd måste det finnas saklig grund. Dessutom måste formkraven för delgivning och utformningen av uppsägningen vara korrekta. Saklig grund bottnar antingen i arbetsbrist på...
Gåvor till bröstarvingar och det förstärkta laglottsskyddet

Gåvor till bröstarvingar och det förstärkta laglottsskyddet

Hantering av gåvor till bröstarvingar och det förstärkta laglottsskyddet  Gåvor som inkräktar på en bröstarvinges rätt till arv är ett ämne som ofta rör upp starka känslor. Både före och efter det att gåvogivaren har gått bort. En bröstarvinge som blivit missgynnad...