Arvsrättsliga termer och ord

Arvsrättsliga termer och ord

Vid en persons bortgång är det mycket att ordna, inte minst med det ekonomiska och juridiska. Rätt snabbt kan man känna sig vilsen kring de rätt likartade termer och ord som förekommer på det arvsrättsliga området. Därför kan förhoppningsvis nedanstående korta...
Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Det finns en hel del aspekter att ta i beaktande om man överväger att låna ut pengar till någon i ens närhet. När du som långivare (borgenär) lånar ut pengar till en låntagare (gäldenär) uppstår ett skuldförhållande, en fordran er emellan. Nedan går vi igenom de...
Varningar i samband med uppsägning

Varningar i samband med uppsägning

Det finns inom arbetsrätten några vanligt förekommande missuppfattningar. En sådan är föreställningen att ett visst antal ”varningar” från arbetsgivaren automatiskt medför saklig grund för uppsägning. Vilken betydelse har tidigare varningar i samband med uppsägning...
Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Man vill reklamera ett fel i bostadsrätten eller fastigheten. Att i efterhand känna sig besviken över något är emellertid inte...
Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel

Fel i fastighet – fukt samt följdskador och fel

En fastighet kan vara behäftad med fel på många olika sätt. Några av de vanligaste felen har att göra med fukt som hamnat på platser den inte ska vara på. T.ex. ett tätskikt i badrum som släpper igenom fukt, en dränering som inte leder bort fukt osv. Gemensamt för...
Säga upp anställd pga. personliga skäl

Säga upp anställd pga. personliga skäl

I vårt arbetet möter vi ibland arbetsgivare som avser att säga upp en anställd pga. personliga skäl. Det kan röra sig om misskötsamhet, samarbetssvårigheter, bristfälligt utförande av arbetsuppgifter och rena brottsliga förfaranden. Om det rör sig om mycket allvarliga...
Uppsagd från jobbet – en checklista

Uppsagd från jobbet – en checklista

Att bli uppsagd från jobbet kan vara en mycket svår och pressande upplevelse som medför olika typer av problem. De flesta gånger är den anställde som drabbas dessutom i ett kraftigt kunskapsunderläge i förhållande till arbetsgivaren. Vi har därför utifrån de frågor vi...
Anställa personal – en checklista

Anställa personal – en checklista

För en arbetsgivare är det ett stort åtagande att anställa personal. Både ifrån ett ekonomiskt, socialt och rättsligt perspektiv. Rättsliga snedsteg kan få stora ekonomiska konsekvenser, inte minst för mindre arbetsgivare. Det är därför av stor vikt att vara noga...
Avsteg från hälftendelning – enklare att jämka bodelningsavtal?

Avsteg från hälftendelning – enklare att jämka bodelningsavtal?

Bodelningsärenden är många gånger komplexa. De kan vara infekterade och innefattar inte sällan frågor som inte är direkt juridiska men ack så viktiga att beakta för att hitta bra och hållbara lösningar. Att hitta bra lösningar är speciellt önskvärt när barn finns med...