Hjälp inför köp av bostad – Vad du ska tänka på för att undvika dolda fel
Hjälp inför köp av bostad

Dolda fel – Vad du ska tänka på inför ditt bostadsköp

Många bostadsrätts- och fastighetsköpare hör av sig till Stance Juristbyrå och Juristjouren med frågor om dolda fel. Ofta är det fråga om en bostadsaffär som visat sig bli mer problematisk och sämre än köparen önskade. Många skulle lyckas lite bättre med lite hjälp inför sitt köp av bostad.

Nästan alltid är det så att man kunnat undvika situationen helt och hållet. Andra gånger är det tydligt att köparens situation på ett enkelt sätt hade kunnat varit bättre om man hade vidtagit förebyggande åtgärder. För att hjälpa köpare med detta har Stance Juristbyrå och Juristjouren lanserat tjänsten ”Köparhjälpen”. Syftet med denna är att hjälpa köpare göra bättre bostadsaffärer. Läs mer om den här.

Vad kan du som köpare göra innan köpet för att i möjligaste mån undvika en dolda-fel-situation? (Här kan du läsa om vad ska du göra om du redan köpt och stött på vad du betraktar som ett dolt fel.)

1. Ta del av objektsbeskrivningen, frågelistan och ev. besiktningsprotokoll.

Om du inte är van att tolka dessa handlingar från ett byggnadstekniskt/juridiskt perspektiv, låt en besiktningsman och/eller jurist analysera handlingarna. Kostnaden för detta är försumbar i relation till den besparing du kan göra genom att inte köpa ett hus med dolda fel.

2. När du är på visning, dubbelkolla att det som utlovas i objektsbeskrivningen är korrekt.

Kontrollera att vitvaror m.m. fungerar, att vattnet smakar ”normalt”, att det går att spola i alla kranar och i toaletter, att det inte finns några avvikande lukter. Ta en promenad runt fastigheten och var uppmärksam på ev. invasiva arter (t.ex. lupiner, parkslide osv.). Ställ massor av frågor till mäklaren. Fråga särskilt om svaren kommer från säljaren. Spela in ditt samtal med mäklaren. Efteråt, skicka ett mail till mäklaren för att få skriftlig bekräftelse på de uppgifter som lämnats. Om möjligt, sök bekräftelse på uppgifterna från säljaren.

3. Prata med grannarna!

Fråga om området och ev. problem, fråga om deras kännedom om huset du överväger att köpa, föreningen (om det är fråga om en bostadsrätt eller om en fastighet som är del av en samfällighetsförening). Ta kontakt med kommunen och hör dig för om detaljplaneändringar eller liknande.

4. Besikta bostaden med hjälp av en besiktningsman.

Detta kostar en slant men är värt varenda krona. Ta särskilt reda på vad besiktningsmannen inte besiktar (ofta el och VVS-installationer). Närvara vid besiktningen. Notera särskilt om besiktningsmannen inte går upp på taket och/eller vinden trots att detta är möjligt (ev. upptäckbara fel i dessa byggnadsdelar kommer du inte kunna få ersättning för). Kontakta en jurist för att få en rättslig bedömning av det besiktningsmannen noterat och konsekvenserna av att hen inte varit uppe på taket/vinden/i krypgrunden eller liknande.

5. Om du inte hinner besikta bostaden innan kontraktsskrivningen – se till att du får in en s.k. besiktningsklausul i köpekontraktet.

En besiktningsklausul är en klausul som ger dig rätt att inom viss tid, ofta två veckor från köpet, besikta bostaden och begära en återgång av köpet om brister skulle framkomma. Detta gäller även om du väljer att inte göra en egen besiktning och i stället gör en köpargenomgång med den besiktningsman som säljaren anlitat. Kontakta en jurist för att få en rättslig bedömning av det besiktningsmannen noterat och genomgång av köpekontraktet och besiktningsklausulen.

Behöver du mer hjälp inför köp av bostad, tveka inte att kontakta Juristjouren på 0771-333 444.

Läs mer om ämnet här:

Reklamera fel i bostadsrätt eller fastighet

Dolt fel

Fel i bostadsrätt

Fel i fastighet

 

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Dolda fel-försäkring – hur säker ska en köpare känna sig?

Dolda fel-försäkring – hur säker ska en köpare känna sig?

Brister som innebär att fastigheten avviker från köparens befogade förväntningar anses vara s.k. fel. En köpare har dock en plikt att undersöka den fastighet hen avser förvärva. Brister som köparen upptäckt/borde ha upptäckt vid sin undersökning utgör dock inte fel eftersom de inte utgör en avvikelse från köparens befogade förväntningar.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.