Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

En hög med mynt

Det finns en hel del aspekter att ta till beaktande om man överväger att låna ut pengar till någon i ens närhet. När du som långivare (borgenär) lånar ut pengar till en låntagare (gäldenär) uppstår ett skuldförhållande, en fordran er emellan. Nedan går jag igenom de viktigaste frågeställningarna att bocka av inför en sådan situation.

Finns det någon betalningsförmåga hos gäldenären?

Uttrycket ”det går inte att lugga en flintskallig” är ett uttryck som jag använder flitigt i fordringssammanhang och egentligen i alla situationer där pengar ska krävas av en privatperson, men även bolag. För vad händer om det inte finns någon reell återbetalningsförmåga hos den som du har lånat ut pengar till? Oavsett hur rätt du kan ha när det kommer till att få återbetalt så löser inte det problemet om det inte finns någon faktiskt möjlighet till verkställbarhet, dvs. att i praktiken få åter sina pengar. Detta gäller även i situationer när en part t.o.m. genom dom från tingsrätten har fått rätt att få betalt och fordran således är fastställd. Om det inte finns medel eller utmätningsbara tillgångar som kan täcka fordran så är det enda alternativet för den krävande parten att beskedligt ställa sig i kö och vänta till sådana utmätningsbara tillgångar finns hos gäldenären. Inte sällan i dessa situationer finns det en rad andra fordringsägare som också vill få sina fordringar täckta och som kan gå före ditt anspråk. s.k. prioriterade fordringsägare. I praktiken kan det alltså vara svårt att någonsin få åter sina pengar om gäldenären har en dålig betalningsförmåga och det finns andra fordringsägare som också vill ha betalt.

Hur säkerställer jag fordringen?

När parterna är överens om att ingå ett skuldförhållande är det bästa att upprätta ett skuldebrev. Skuldebrevet, eller revers som det också heter, reglerar parternas skuldförhållande och villkoren för detsamma. Här ska fordringsbeloppet tydligt anges, kanske bakgrunden till fordringen, samt även villkor om ev. ränta och amorteringar. Det är därtill viktigt att ange när skulden ska förfalla till betalning. Om sådant villkor inte anges gäller skuldebrevslagens regler om återbetalning, dvs. på anmodan (begäran) från långivaren. Tidpunkten för återbetalning kan knytas till ett visst datum eller vid ett visst skeende, ex. när en bostad säljs, vid separation, skilsmässa m.m. Om skulden ska återbetalas när en bostad säljs kan parterna också reglera att fordran ska tas ur vinsten och där parterna redan i skuldebrevet kan ge ett uppdragsavtal till framtida mäklare att fördela en viss del av vinsten direkt till långivaren. Detta är ofta ett säkert sätt för att säkerställa att långivaren får åter pengarna. I denna del uppmanar jag att kontakta jurist så att ett sådant villkor blir korrekt utformat.

Vid överföring av likviden är det alltid bra att i avsändar- och mottagarfältet ange just ”Lån till xxx” så att överföringen sedan går att spåra i kontohistoriken. Glöm inte att bankerna normalt sett endast har tillgänglig historik tio år tillbaka varför det kan vara en god idé att spara ner eller skriva ut underlaget.

Tänk på preskriptionen!

Det är viktigt att komma ihåg att en fordran preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott sker, dvs. rätten att kräva betalning enligt skuldebrevet går förlorad tio år efter att skulden uppkommit om inget preskriptionsavbrott skett innan. Ett preskriptionsavbrott kan till exempel ske genom att skuldebrevet förnyas, låntagaren betalar av en del av lånet eller får en skriftlig påminnelse om skulden från långivaren. Vid ett preskriptionsavbrott förnyas preskriptionstiden med ytterligare tio år och skuldebrevet löper då lika många år till.

Övriga saker att tänka på

Om skuldförhållandet är mellan makar bör ett äktenskapsförord upprättas vilket gör skuldebrevet till enskild egendom så att fordran (för borgenären) och skulden (för gäldenären) inte ingår vid en ev. bodelning. Om skuldförhållandet är mellan förälder och barn kan det vara viktigt att fundera på hur skulden ska beaktas gentemot ev. syskon vid förälderns frånfälle. Ska fordran övertas av förälderns dödsbo eller ska skulden istället efterges som en gåva till barnet, och ska i så fall övriga syskon kompenseras på något vis. Detta kan i så fall behöva regleras i testamente. Avslutningsvist är det viktigt att tänka på förvaring av skuldebrevet. Då detsamma inte registreras in någonstans är det av yttersta vikt att se till att skuldebrevet förvaras på säkert ställe där låntagaren, utifrån ett worst case scenario, inte kan förstöra det.

/Maria Hellberg, jurist

Klicka här om du önskar komma i kontakt med Maria

Fler artiklar

För vilka avtal behövs det bevittning?

Vi får ofta frågor som rör bevittning av handlingar och av den anledningen tänkte vi klargöra i vilka fall det egentligen behövs bevittning. I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag...

Vikten av aktieägaravtal

Många frågor i ett AB går att hantera genom ett avtal mellan aktieägarna, ett s.k. aktieägaravtal. Aktieägaravtalet binder inte aktiebolaget.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR