Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?
Vad ska man tänka på innan man lånar ut pengar?

Det finns en hel del aspekter att ta i beaktande om man överväger att låna ut pengar till någon i ens närhet. När du som långivare (borgenär) lånar ut pengar till en låntagare (gäldenär) uppstår ett skuldförhållande, en fordran er emellan. Nedan går vi igenom de viktigaste frågeställningarna att bocka av inför en sådan situation.

Finns det någon betalningsförmåga hos gäldenären?

Vad händer om det inte finns någon reell återbetalningsförmåga hos den som du har lånat ut pengar till? Oavsett hur rätt du kan ha när det kommer till att få återbetalt så löser inte det problemet om det inte finns någon faktiskt möjlighet till verkställbarhet. Dvs. att i praktiken få åter sina pengar. Detta gäller även i situationer när en part t.o.m. genom dom från tingsrätten har fått rätt att få betalt och fordran således är fastställd.

Om det inte finns medel eller utmätningsbara tillgångar som kan täcka fordran så är det enda alternativet för den krävande parten att beskedligt ställa sig i kö och vänta till sådana utmätningsbara tillgångar finns hos gäldenären. Inte sällan i dessa situationer finns det en rad andra fordringsägare som också vill få sina fordringar täckta och som kan gå före ditt anspråk. s.k. prioriterade fordringsägare. I praktiken kan det alltså vara svårt att någonsin få sina pengar om gäldenären har en dålig betalningsförmåga och det finns andra fordringsägare som också vill ha betalt.

Hur säkerställer jag fordringen?

När parterna är överens om att ingå ett skuldförhållande är det bästa att upprätta ett skuldebrev. Här kan du få hjälp med att upprätta ett sådant. Skuldebrevet, eller revers som det också heter, reglerar parternas skuldförhållande och villkoren för detsamma. Här ska man ange fordringsbeloppet tydligt. Kanske även bakgrunden till fordringen, samt även villkor om ev. ränta och amorteringar. Det är därtill viktigt att ange när skulden ska förfalla till betalning.

Om man inte anger ett sådant villkor gäller skuldebrevslagens regler om återbetalning. Dvs. man ska  betala skulden på anmodan (begäran) från långivaren. Tidpunkten för återbetalning kan vara ett visst datum eller vid ett visst skeende. Tex. när man säljer en bostad, vid separation, skilsmässa m.m. Om skulden ska återbetalas när en bostad säljs kan parterna också reglera att fordran ska tas ur vinsten och där parterna redan i skuldebrevet kan ge ett uppdragsavtal till framtida mäklare att fördela en viss del av vinsten direkt till långivaren. Detta är ofta ett säkert sätt för att säkerställa att långivaren återfår pengarna.

Vid överföring av likviden är det alltid bra att i avsändar- och mottagarfältet ange just ”Lån till xxx”. Då går överföringen sedan att spåra i kontohistoriken. Glöm inte att bankerna normalt sett endast har tillgänglig historik tio år tillbaka varför det kan vara en god idé att spara ner eller skriva ut underlaget.

Tänk på preskriptionen!

Det är viktigt att komma ihåg att en fordran preskriberas efter tio år om inget preskriptionsavbrott sker. Dvs. rätten att kräva betalning enligt skuldebrevet går förlorad tio år efter att skulden uppkommit om inget preskriptionsavbrott skett innan. Ett preskriptionsavbrott kan till exempel vara att:

  • Skuldebrevet förnyas.
  • Låntagaren betalar av en del av lånet.
  • Låntagaren får en skriftlig påminnelse om skulden från långivaren.

Vid ett preskriptionsavbrott blir preskriptionstiden förnyad med ytterligare tio år och skuldebrevet löper då lika många år till.

Övriga saker att tänka på

Om skuldförhållandet är mellan makar bör man upprätta ett äktenskapsförord. Det gör skuldebrevet till enskild egendom så att fordran (för borgenären) och skulden (för gäldenären) inte ingår vid en ev. bodelning. Om skuldförhållandet är mellan förälder och barn kan det vara viktigt att fundera på hur skulden ska beaktas gentemot ev. syskon vid förälderns frånfälle. Ska fordran övertas av förälderns dödsbo eller ska skulden istället efterges som en gåva till barnet. Ska i så fall övriga syskon bli kompenserade på något vis. Detta kan man i så fall behöva reglera i ett testamente. Avslutningsvist är det viktigt att tänka på förvaring av skuldebrevet. Då detsamma inte registreras in någonstans är det av yttersta vikt att se till att skuldebrevet förvaras på säkert ställe.

Har du fler frågor? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Beställ Skuldebrev – Juristjouren

Beställ testamente – Juristjouren

 

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR