Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott?

I arvsrättsliga sammanhang stöter man ofta på begreppen arvslott och laglott. Dessa kan man av naturliga skäl lätt förväxla och missförstånd avseende begreppens betydelse är vanligt förekommande. Nedan följer en kort redogörelse över vanliga frågeställningar kopplat...
Skador på din bostadsrätt – föreningens eller ditt ansvar?

Skador på din bostadsrätt – föreningens eller ditt ansvar?

En viktig fråga för alla bostadsrättshavare och -föreningar är avgränsningen mellan föreningens resp. bostadsrättshavarnas ansvar. Vem betalar för en skada på bostadsrätten? Föreningen äger hela huset, inklusive de enskilda lägenheterna. Bostadsrättshavarna i sin tur,...
Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde ska tillvarata en anmälares (brottsoffrets) intressen. När ett brott mot en person är begått har förövaren inte bara förbrutit sig mot personen. Det är även ett brott mot staten och det sociala kontraktet. Åklagarens primära fokus är brottet mot...
För vilka avtal behövs det bevittning?

För vilka avtal behövs det bevittning?

Vi får ofta frågor som rör bevittning av handlingar och av den anledningen tänkte vi klargöra vilka som egentligen behöver bevittning. I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar...

Hur man bestrider en faktura

Många har vid något tillfälle fått en faktura från ett företag med ett krav på ersättning som man anser vara felaktigt. Anledningen till varför man anser att fakturan är felaktig kan skilja sig åt. Tillvägagångssättet för att bestrida fakturan/kravet är dock i princip...
Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet?

Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet?

Föräldraledigheten är en spännande tid i livet då man som nybliven förälder får möjlighet att spendera tid med sitt barn. Vi kommer emellertid ofta i kontakt med personer som känner en bitterljuv känsla inför eller under föräldraledigheten. Föräldraledigheten är ofta...
Vilka rättigheter har jag inför min föräldraledighet?

Vilka rättigheter har jag inför min föräldraledighet?

Frågor som ofta uppkommer i samband med föräldraledighet är i vilken omfattning man som anställd har rätt att vara ledig. Även vilken part som har sista ordet angående ledighetens förläggning. Vilka rättigheter har jag inför min föräldraledighet?...
Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?

Kan arbetsgivaren återkalla beviljad semester?

Enligt semesterlagen har en anställd rätt till minst 25 dagar semesterledighet per år. Denna lagstiftning är till stor del tvingande. Detta innebär att villkor i ett anställningsavtal som inskränker den anställdes rättighet enl. en tvingande lagregel är ogiltig. Vissa...