Tvist med hantverkare

Önskar du boka en tid med en bostadsjurist?
Klicka här för bokning av tid

Anlitandet av hantverkare

De flesta fastighets- och bostadsrättsägare känner en osäkerhet inför anlitandet av hantverkare. Ofta handlar det om mycket pengar och ingripande åtgärder som ska göras i hemmiljön. Konsekvenserna av ett dåligt utfört hantverk kan bli kostsamma i såväl pengar som i tid. Ett dåligt hantverk kan även komma att bli mycket påfrestande på livskvaliteten och negativt påverka den goda känsla man haft vid köpet av den nya bostaden. Av dessa anledningar är det viktigt att göra en ordentlig bakgrundskoll på de hantverkare man överväger att anlita.

Beställaren av hantverkstjänster borde inte låta priset vara den faktor som ensamt påverkar beslutet. Lika viktigt kan vara att genom myndighetskontakter klargöra att firman inte är inblandad i domstolsprocesser, att firman inte har skatteskulder, att bolagets ägare inte varit inblandade i tidigare konkurser osv. Utöver detta bör hantverkaren uppmanas att ge in referenser. Dessa bör kontaktas. Lika viktigt som det kan vara att titta på kvaliteten i hantverket bör man också höra sig för om hur hantverkaren hanterar klagomål på sitt arbete. Eftersom få hantverkstjänster utförs precis så som beställaren avsett är hantverkarens klagomålshantering och vilja att göra beställaren nöjd viktig.
Läs mer: Anlita hantverkare – några punkter att kolla upp

Betalning

Beställaren bör aldrig betala hantverkaren innan tjänsten har godkänts. Många hus- och bostadsrättsägare har blivit lurade av hantverkare som, efter att de tagit emot stora belopp i förskott, avslutar arbetet innan det är färdigt eller, i värsta fall, sätter sin firma i konkurs utan att ha utfört det beställda arbetet.

Reklamation av tjänsten

Beställaren bör kontinuerligt granska hantverkarens arbete. Om beställaren själv saknar kompetens kan en besiktningsman anlitas för att utreda nivån av fackmässighet i det utförda arbetet.

Är tjänsten behäftad med fel ska beställaren informera hantverkaren om detta. Som kompensation för felet kan beställaren hålla inne betalning, kräva att felet åtgärdas eller att ett prisavdrag görs. I sista hand kan tjänsten hävas.

Den beställare som är missnöjd med sin hantverkare uppmanas att ta kontakt med en jurist för utredning om vilken kompensation som är rimlig och möjlig att kräva.
Läs mer: missnöjd med din hantverkare

Om du har tagit emot ett krav från din köpare/säljare/hantverkare

En utgångspunkt för alla typer av krav är att den som kräver något också ska lägga fram bevis som styrker kravet. Varje typ av krav måste bedömas för sig. Rent generellt gäller följande för hur en faktura bestrids:
Hur man bestrider en faktura/ekonomiskt krav

Den som får ett krav från köparen/säljaren direkt eller via dennes ombud bör kontakta en jurist för genomgång av kravet och möjliga åtgärder.

Nya artiklar inom bostadsjuridik

Fel i bostadsrätt: HD:s praxis klarnar

Fel i bostadsrätt: HD:s praxis klarnar

Under rubriken ”Har Högsta domstolen stängt dörren för tvister om fel i badrum?” diskuterade jag för en tid sedan ett för bostadsjuridiken viktigt avgörande från Högsta domstolen (HD). I avgörandet, som kom under slutet av 2019, prövade HD frågan om ett fel i...

En ny och tuffare hyreslag har trätt i kraft

Den 1 oktober trädde den nya hyreslagen i kraft med mycket tuffare bestämmelser gällande bland annat andrahandsuthyrning. Läs vidare för att få veta vad de största förändringarna innebär. Olovlig andrahandsuthyrningKravet på att hyresvärden ska skicka en varning till...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR