Köpekontrakt m.m.

en hand skriver på ett avtal på skrivbord. Köpekontrakt m.m

För fastighetsköp gäller krav på att det finns ett köpekontrakt. Köpehandlingarna ska upprättas skriftligen.

Fastighetsköp

Köpekontraktet ska vara undertecknat av både säljaren (och dennes make/maka) och köparen samt innehålla uppgift om överlåtelseobjektet (fastighetens beteckning, överlåten andel osv.), köpeskilling och en förklaring att säljaren överlåter egendomen till köparen. Även om bevittning ofta sker finns det inget lagstadgat krav på detta. Överlåtarens signatur behöver dock bevittnas för att köparen ska kunna få lagfart.

I ett köpekontrakt avseende fastighet kan man ta med ett villkor att ett köpebrev ska upprättas. Detta motsvarar i allt väsentligt den likvidavräkning som sker vid ett bostadsrättsköp. Den avgörande skillnaden mellan ett köpebrev och en likvidavräkning är att köpebrevet måste upprättas och undertecknas av köpare och säljare för att köpet ska vara giltigt.

Om ett köpebrev har upprättats skickas det till inskrivningsmyndigheten ihop med en ansökan om ändring av lagfart. Notera kravet på bevittning av säljarens signatur.

Köpekontrakt

Av köpekontraktet ska säljarens och köparens överenskommelse framgå. I tvistesituationer har köpekontraktet en avgörande betydelse. Det är viktigt att köpare och säljare är medvetna om innebörden av avtalet och hur den påverkar deras möjligheter att göra gällande krav mot motparten. För den som inte är van fastighetsköpare eller -säljare är det i nästan alla lägen nyttigt att låta en jurist gå igenom köpekontraktet innan man skriver under. På detta sätt kan man undvika oklarheter och justera avtalet så att det bättre motsvarar parternas överenskommelse.

Läs mer: Undersökningsplikt vid fastighetsköp

Köpekontrakt vid bostadsrättsköp

Även för bostadsrättsköp gäller kravet på ett skriftligt avtal. Handlingen ska innehålla uppgifter om säljare och köpare, lägenheten (adress, förening och lägenhetsnummer) samt priset. Avtalet ska vara undertecknat av både köpare och säljare. Någon bevittning behövs inte.

I avtalet har parterna ofta kommit överens om den dag när äganderätten till lägenheten ska övergå på köparen. På denna dag träffas säljaren och köparen för den s.k. likvidavräkningen. Mötet sker oftast hos mäklaren eller på säljarens bank.

Även för bostadsrättsköp gäller att köpekontraktet så långt som möjligt ska återspegla säljarens och köparens överenskommelse. Eftersom köpekontraktet har en avgörande betydelse i tvistesituationer är det viktigt att köpare och säljare är medvetna om innebörden av avtalet och hur den påverkar deras möjligheter att göra gällande krav mot motparten. För den som inte är van bostadsrättsköpare eller -säljare är det i nästan alla lägen nyttigt att låta en jurist gå igenom köpekontraktet innan det skrivs under. På detta sätt kan oklarheter undvikas och avtalet justeras så att det bättre motsvarar parternas överenskommelse.

Läs mer:
Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt

Bostadsjuridik – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Fler artiklar

Vem får hunden vid en separation?

Vem får hunden vid en separation?

Frågan om vad som händer med ett husdjur vid en separation eller skilsmässa blir allt vanligare. Allt fler hushåll skaffar hund eller något annat husdjur och vid en skilsmässa/separation kan det finnas väldigt mycket känslor med i bilden. En hund är ofta som en...

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR