Köpekontrakt m.m.

Köpekontrakt

För fastighetsköp gäller krav på att det finns ett köpekontrakt. Köpehandlingarna ska upprättas skriftligen.

Fastighetsköp

Ett köpekontrakt avseende en fastighet (s.k. fast egendom) måste vara skriftligt. Lantmäteriet kräver därtill att överlåtarens (säljarens) namnteckning är bevittnad. Många gånger tar parterna in ett villkor att man ska upprätta ett köpebrev i samband med tillträdet och betalningen av köpeskillingen.

I ett köpekontrakt avseende fastighet kan man ta med ett villkor att ett köpebrev ska upprättas. Detta motsvarar i allt väsentligt den likvidavräkning som sker vid ett bostadsrättsköp. Den avgörande skillnaden mellan ett köpebrev och en likvidavräkning är att köpebrevet måste upprättas och undertecknas av köpare och säljare för att köpet ska vara giltigt.

Om ett köpebrev har upprättats skickas det till inskrivningsmyndigheten ihop med en ansökan om ändring av lagfart. Notera kravet på bevittning av säljarens signatur.

Köpekontrakt

Av köpekontraktet ska säljarens och köparens överenskommelse framgå. I tvistesituationer har köpekontraktet en avgörande betydelse. Det är viktigt att köpare och säljare är medvetna om innebörden av avtalet och hur den påverkar deras möjligheter att göra gällande krav mot motparten. För den som inte är van fastighetsköpare eller -säljare är det i nästan alla lägen nyttigt att låta en jurist gå igenom köpekontraktet innan man skriver under. På detta sätt kan man undvika oklarheter och justera avtalet så att det bättre motsvarar parternas överenskommelse.

Läs mer: Undersökningsplikt vid fastighetsköp

Köpekontrakt vid bostadsrättsköp

Även för bostadsrättsköp gäller kravet på ett skriftligt avtal. Handlingen ska innehålla uppgifter om säljare och köpare, lägenheten (adress, förening och lägenhetsnummer) samt priset. Avtalet ska vara undertecknat av både köpare och säljare. Någon bevittning behövs inte.

I avtalet har parterna ofta kommit överens om den dag när äganderätten till lägenheten ska övergå på köparen. På denna dag träffas säljaren och köparen för den s.k. likvidavräkningen. Mötet sker oftast hos mäklaren eller på säljarens bank.

Även för bostadsrättsköp gäller att köpekontraktet så långt som möjligt ska återspegla säljarens och köparens överenskommelse. Eftersom köpekontraktet har en avgörande betydelse i tvistesituationer är det viktigt att köpare och säljare är medvetna om innebörden av avtalet och hur den påverkar deras möjligheter att göra gällande krav mot motparten. För den som inte är van bostadsrättsköpare eller -säljare är det i nästan alla lägen nyttigt att låta en jurist gå igenom köpekontraktet innan det skrivs under. På detta sätt kan oklarheter undvikas och avtalet justeras så att det bättre motsvarar parternas överenskommelse.

Läs mer:
Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt

Bostadsjuridik – Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR