Bygglov

Bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd som du ofta behöver för att bygga nytt eller renovera. En ansökan om bygglov görs till byggnadsnämnden i den aktuella kommunen där fastigheten är belägen.

Det krävs dock mer än bara ett bygglov för att få börja bygga. Byggherren måste få ett besked från byggnadsnämnden innan projektet kan starta. Förutom bygglov krävs ibland även andra tillstånd, som strandskyddsdispens m.m.  De bestämmelser som reglerar ärenden rörande bygglov är plan- och bygglagen (PBL).

Vad innebär ett förhandsbesked?

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov kan du först söka förhandsbesked hos kommunens byggnadsnämnd. Med förhandsbeskedet ser man om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked. I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Utanför detaljplanerat område är det dock mer osäkert vad du får bygga och då kan det vara bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

När krävs inte bygglov?

I vissa fall kan det vara möjligt att bygga något utan att ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden. Det kan exempelvis vara möjligt att bygga en friggebod, plank, uteplatser och vissa tillbyggnader utan bygglov. Även sådant som fasadändringar och byggandet av takkupor kan få utföras utan ett bygglov.

När krävs anmälan men inget bygglov?

I direkt anslutning till bostadshuset får du uppföra ett vad man kallar fristående komplementbostadshus, till exempel Attefallshus eller friggebod. Innan du sätter igång med bygget är det viktigt att du skickar en anmälan om projektet till byggnadsnämnden. Nämnden måste ge dig ett startbesked innan du kan börja bygga. Du kan använda ett Attefallshus som bostad eller exempelvis ett förråd, växthus eller garage. Du får även bygga flera Attefallshus på tomten, men den totala storleken får inte överskrida 30 kvadratmeter. Om du vill bygga huset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behövs ett godkännande från grannarna.

Handläggningstid för bygglov

När du har skickat in bygglovsansökan ska handläggningstiden som mest vara tio veckor. Tiden börjar gälla när samtliga handlingar och dokument kommit till byggnadsnämnden. Bygglovet är giltigt i fem år, vilket innebär att från och med startdatumet har du fem år på dig att bli klar med byggnadsprojektet. Du måste även påbörja projektet inom två år, annars slutar bygglovet att gälla.

Överklagan av bygglov

Kommunen ska ta hänsyn till alla faktorer innan de beslutar om bygglov.

För bygglovspliktiga åtgärder har s.k. sakägare oftast rätt att yttra sig. Med sakägare menas framför allt närmaste grannar. Kommunen ska kungöra beslut om bygglov inom en vecka efter att det fattats. Samma dag som beslutet meddelas ska kommunen skicka bygglovsbeslutet till de berörda sakägarna. Dessa har då tre veckor på sig att överklaga beslutet. Överklagar de inte under den tiden går det inte att senare begära överprövning av beslutet.

En överklagan skickar man in till Länsstyrelsen som också prövar fallet. I det fall Länsstyrelsen fattar ett beslut i frågan som man vidare ämnar överklaga är nästa och sista instans för överklagande mark- och miljödomstolen.

Vad kostar ett bygglov?

Det är svårt att säga vad ett bygglov kostar. Avgiften varierar beroende på vad du ska göra och vilken kommun du bor i. Det bästa är att höra efter med byggnadsnämnden i din kommun.

Tips för att få igenom ditt bygglov

För att du ska få igenom ditt bygglov är det viktigt att vara noggrann med den dokumentation du skickar in till byggnadsnämnden. Se till att allt finns med och försök förekomma eventuella frågor som kan uppkomma.

Viktigast av allt är dock att prata med dina grannar innan du skickar in en ansökan! En bra dialog med dina närmaste grannar kan göra att du undviker många problem och har en möjlighet att lösa problem och frågetecken innan du skickar in bygglovet. Detta kan spara både tid och pengar.​

Bostadsjuridik – Juristjouren.se

Har du fler frågor om bygglov? Då är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR