Köparhjälpen – för dig som vill göra en tryggare fastighetsaffär!

Köparhjälpen
Står du i begrepp att köpa ny bostad? Är du trött på känslan av att stå ensam mot säljaren och mäklaren? Är du ovan vid att läsa och tolka avtal? Har du hört talas om dolda fel i fastighet men känner dig osäker på hur du kan undvika och förebygga dem?
Vi erbjuder ”Köparhjälpen” – tjänsten för dig som ska köpa fastighet och vill ha en erfaren jurist vid din sida. Syftet med tjänsten är att hjälpa dig göra en så bra affär som möjligt! Eventuella problem med fastigheten och bostaden ska du så långt som möjligt känna till vid köpet och kunna ta i beaktande vid prissättningen och eventuella framtida juridiska frågetecken ska i möjligaste mån hanteras innan de blir kostsamma problem. I korthet – du ska inte bli en klient som kommer till oss efter att det uppstått problem som lätt hade kunnat undvikas!

Tjänsten inleds genom att du fyller i nedanstående formulär. Genom att göra det beställer du en inledande konsultation (pris 1750 kr inkl. moms). Under denna konsultation får du tips och tricks inför ditt husletande samt mer information om den assistans du kan få när du har ett bestämt objekt du vill ha hjälp att granska. Önskar du sedan beställa hela Köparhjälpen betalar du 14 900 kr. Tjänsten omfattar följande:

• fortsatt konsultation (löpande, kortare avstämningar vid behov),
• genomgång och rättslig analys av befintliga handlingar (objektsbeskrivning, överlåtelsebesiktningsprotokoll m.m.),
• besiktning av fastighet (dock, endast våtutrymmen; badrum, tvättstuga, pannrum),
• granskning och analys av överlåtelseavtal,
• hjälp att formulera/granska ev. specialklausuler samt annat som kan dyka upp,
• avslutande/fortsättningskonsultation (för ev. frågor som kan ha dykt upp efter köpet/tillträdet).

Vid behov kan juristen, efter särskild överenskommelse, agera med fullmakt vid kontraktsskrivningen.

Om du vill beställa den inledande konsultationen, fyll i nedanstående formulär så kommer en jurist att kontakta dig inom 24 timmar. Är du bara är nyfiken på hur Köparhjälpen kan hjälpa dig, ring till Juristjouren på 0771 333 444.

Kostnad för ”Köparhjälpen” är 14 900 kr. (Givetvis kan tjänsten skräddarsys utifrån dina önskemål; tveka inte att höra av dig! Och, om du står i begrepp att köpa bostadsrätt och önskar liknande hjälp, hör av dig så ser vi till att få ihop ett passande paket.)

1 + 11 =

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR

Så här går en vårdnadstvist till

Ansökan om stämning och svaromål

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.
Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Sammanträde för muntlig förberedelse

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Sammanträdet syftar dels till att gå igenom målet och dels till att ge parterna möjlighet att träffa en överenskommelse under ledning av rättens ordförande. Det är möjligt att ni under detta sammanträde kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas.

Interimistiskt beslut

Om ni inte kan komma överens om en lösning finns möjligheten att under detta sammanträde yrka om att tingsrätten ska besluta interimistiskt om vad som ska gälla. Ett tillfälligt beslut med andra ord. Det interimistiska beslutet gäller till dess tingsrätten har avgjort frågan genom dom eller att ni kommer överens om annat.

Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen

Efter sammanträdet för muntlig förberedelse kan rätten förordna att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning. Det är en omfattande utredning som löper under flera månader. Man utreder barnets förhållande till vardera förälder genom samtal med föräldrarna och andra vuxna i barnets närhet. I vissa fall hörs även barnet själv (beroende på ålder). Familjerätten ger därefter en rekommendation om vad de anser bör gälla avseende vårdnaden, boendet och umgänget. Denna utredning tas sedan in i målet i tingsrätten och ligger som grund för tingsrättens bedömningar.

Samarbetssamtal eller medling

Tingsrätten kan också uppdra åt familjerätten att genomföra samarbetssamtal med föräldrarna eller tillsätta en medlare. Detta förutsätter båda parternas samtycke. Familjerättens medlare redovisar därefter resultaten av samtalen till tingsrätten. Det är möjligt att ni under dessa samtal kommer överens om en lösning som ni båda är nöjda med och att målet därefter kan avslutas i tingsrätten.

Huvudförhandling

Om ni inte kommer överens under processens gång kommer tingsrätten att avgöra målet efter en huvudförhandling. Domstolen får då besluta i frågorna i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan då anförtros åt en förälder (ensam vårdnad) eller åt båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Domstolen kan också bestämma hos vilken förälder barnet ska bo samt hur ofta barnet ska träffa den andre föräldern. Tingsrättens dom måste följas men kan överklagas till hovrätten.

Ansökan om verkställighet

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (dvs. ett förutbestämt skadestånd).

Se länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:

Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Pappor: våga ta plats i era barns liv!
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
När ett barn inte vill träffa den ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn

Familjerätt - Juristjouren.se

Vid följdfrågor eller behov av hjälp är du varmt välkommen att ringa oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444. Du når oss vardagar mellan 8-17.