När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande

Bild på ett par sittandes på en parkbänk.
När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut och hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att kunna bråka om.

Varför ska man då vara dyster och tänka på allt som kan gå fel när allt är så bra?
Då man gift sig eller blivit sambo med någon så kommer försäkringsbolagen inte längre att lämna ersättning för tvister som uppstår mellan makarna/samborna (undantaget tvister kring barn). Det innebär att alla konflikter som blir så pass allvarliga att man behöver juridisk hjälp av ombud får man betala helt själv. Bakgrunden till detta är att försäkringsbolag genom åren sett att det uppstår väldigt många tvister efter det att relationer tar slut och det skulle kosta för mycket för försäkringsbolagen att låta dessa tvister omfattas av rättsskyddsförsäkringen. Statistiskt uppstår det alltså förhållandevis ofta konflikter vid en separation. Om man då inte har råd att ta hjälp av ett ombud så kan man förlora stora ekonomiska värden, något som kanske är helt onödigt om man bara hade skrivit avtal med varandra medan man var sams och ville varandras bästa.

Samma principer kan sägas vara väldigt tillämpliga på frågor om ekonomiskt partnerskap eller handelsrelationer mm. Skillnaden är dock att man i de fallen normalt kan få hjälp hos försäkringsbolag. Det innebär däremot inte att det är billigt att tvista; ibland täcker inte försäkringen alla kostnader som uppstår. En tvist kan kosta allt emellan 50 000 – 500 000 kronor och även mer än så. Noteras bör dock att det är ovanligt att det blir dyrare för privatpersoner i tvister rörande vardagsjuridiska frågor.

Att avtala om saker i tid är att spara både energi och pengar på lång sikt. Man måste dock ha i åtanke att ett avtal som är oklart eller lämnar stora utrymmen för tolkning, eller är formulerat på ett sätt som inte kan godtas av rättsordningen, kan skapa lika stora konflikter eller till och med större än om det inte hade funnits ett avtal. Man bör därför ta hjälp av utbildade jurister för att säkerställa att avtalen får önskad effekt utifrån aktuell situation. Att betala för ett avtal kan likställas med att teckna en försäkring till en engångskostnad, du betalar premien en gång och sedan har du ett fullgott skydd för en lång tid framöver. Avtal bör dock ses över då förhållandena förändras.

Exempel på konflikter som ofta uppstår vid en separation och hur de kan motverkas
• Bodelning; vem äger vad, vad ska delas, vad är ägodelarna värda och har någon rätt att få pengar, ska lån till varandra ingå i bodelningen, ska arv efter någon ingå eller inte m.m.? Många av dessa frågor kan besvaras i ett äktenskapsförord/samboavtal.

• Gemensamt ägd egendom; vem har rätt att använda den, hur ska kostnader fördelas, vem ska bestämma om egendomen ska säljas, hur ska nödvändiga reparationer bekostas om en delägare vägrar medverka? Många av dessa frågor kan besvaras i ett samägandeavtal

• Arv; vem ska få vad ur arvet, vad händer med särkullsbarnens rätt till arv, hur blir det om efterlevande testamenterar eller ger bort egendom eller missgynnar en arvinge/särkullbarn, hur ska gåvor som något fått behandlas? Många av dessa frågor kan besvaras i ett testamente.

• Lån, skulder, gåvor m.m.; hur ska man hantera lån inom en relation, vad händer om någon betalat mer än den andre för egendom, kan ett lån egentligen vara en gåva, kan muntliga överenskommelser anses bindande, kan tvister drivas bara för att skada och såra? Många av dessa frågor kan besvaras genom klara och tydliga avtal och skriftliga överenskommelser.

/Linda Kron, Familjejurist
Klicka här om du önskar komma i kontakt med Linda

Fler artiklar

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR