När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande
När man inte längre är sams- viktiga saker att tänka på i och under ett förhållande

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut. Hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att bråka om när man inte längre är sams.

Varför ska man då vara dyster och tänka på allt som kan gå fel när allt är så bra?

Då man gift sig eller blivit sambo med någon så kommer försäkringsbolagen inte längre att lämna ersättning för tvister som uppstår mellan makarna/samborna (undantaget tvister kring barn). Det innebär att alla konflikter som blir så pass allvarliga att man behöver juridisk hjälp av ombud får man betala helt själv. Bakgrunden till detta är att försäkringsbolag genom åren sett att det uppstår väldigt många tvister efter det att relationer tar slut. Det skulle kosta för mycket för försäkringsbolagen helt enkelt.

Statistiskt sett uppstår det alltså förhållandevis ofta konflikter vid en separation. Om man då inte har råd att ta hjälp av ett ombud så kan man förlora stora ekonomiska värden. Något som kanske är helt onödigt om man bara hade skrivit avtal med varandra medan man var sams och ville varandras bästa.

Att avtala om saker i tid är att spara både energi och pengar på lång sikt. Man måste dock ha i åtanke att ett avtal som är oklart eller lämnar stora utrymmen för tolkning kan skapa lika stora konflikter eller till och med större än om det inte hade funnits ett avtal. Man bör därför ta hjälp för att säkerställa att avtalen får önskad effekt utifrån aktuell situation.

Att betala för ett avtal är som att teckna en försäkring till en engångskostnad. Du betalar premien en gång och sedan har du ett fullgott skydd för en lång tid framöver. Man bör dock se över alla avtal med jämna mellanrum. Förhållandena och förutsättningarna kan skifta över tid.

Exempel på konflikter som ofta uppstår vid en separation när man inte längre är sams

  • Bodelning. Vem äger vad, vad ska vi dela, vad är ägodelarna värda och har någon rätt att få pengar? Ska lån till varandra ingå i bodelningen, ska arv efter någon ingå eller inte m.m. Många av dessa frågor kan man besvara i ett äktenskapsförord/samboavtal.
  • Gemensamt ägd egendom. Vem har rätt att använda den? Hur ska vi fördela kostnaderna? Vem ska bestämma om vi ska sälja egendomen? Hur ska vi bekosta nödvändiga reparationer om en delägare vägrar medverka? Många av dessa frågor kan man besvara i ett samägandeavtal
  • Arv. Vem ska få vad ur arvet? Vad händer med särkullbarnens rätt till arv? Hur blir det om efterlevande testamenterar eller ger bort egendom eller missgynnar en arvinge/särkullbarn? Hur ska man behandla gåvor som något? Många av dessa frågor kan man besvara i ett testamente.
  • Lån, skulder, gåvor m.m. Hur ska man hantera lån inom en relation? Vad händer om någon betalat mer än den andre för egendom? Kan ett lån egentligen vara en gåva? Är muntliga överenskommelser bindande? Många av dessa frågor kan man besvara genom klara och tydliga avtal och skriftliga överenskommelser.

Har du fler frågor om vad som händer när man inte längre är sams? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Så hanterar du förverkande och uppsägning av din bostadsrätt – Lär dig om processen!

Har du fått en rättelseanmaning från din bostadsrättsförening? Har din bostadsrätt blivit uppsagd och fått din bostadsrätt förverkad? Eftersom en förening inte kan säga upp en bostadsrättshavare utan grund så finns det goda skäl att låta en jurist se över om lagens krav är uppfyllda. Om föreningen inte skickade en rättelseanmaning på korrekt sätt och i rätt tid eller har fel ang. exempelvis påstådd andrahandsuthyrning, kan du bestrida uppsägningen och kräva tillbaka din bostadsrätt.

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR