När man inte längre är sams – viktiga saker att tänka på i och efter ett förhållande
När man inte längre är sams

När man är kär och framtiden med ens partner ser ljus ut så kan det vara svårt, för att inte säga otänkbart, att fundera över vad som kan hända den dag kärleken eventuellt tar slut. Man tänker ofta inte på de konsekvenser som kommer av att man gifter sig eller blir sambo. Man bör dock noga tänka på vad som kan hända när en relation tar slut. Hur man på bästa sätt ser till att det finns så lite som möjligt att bråka om när man inte längre är sams.

Varför ska man då vara dyster och tänka på allt som kan gå fel när allt är så bra?

Då man gift sig eller blivit sambo med någon så kommer försäkringsbolagen inte längre att lämna ersättning för tvister som uppstår mellan makarna/samborna (undantaget tvister kring barn). Det innebär att alla konflikter som blir så pass allvarliga att man behöver juridisk hjälp av ombud får man betala helt själv. Bakgrunden till detta är att försäkringsbolag genom åren sett att det uppstår väldigt många tvister efter det att relationer tar slut. Det skulle kosta för mycket för försäkringsbolagen helt enkelt.

Statistiskt sett uppstår det alltså förhållandevis ofta konflikter vid en separation. Om man då inte har råd att ta hjälp av ett ombud så kan man förlora stora ekonomiska värden. Något som kanske är helt onödigt om man bara hade skrivit avtal med varandra medan man var sams och ville varandras bästa.

Att avtala om saker i tid är att spara både energi och pengar på lång sikt. Man måste dock ha i åtanke att ett avtal som är oklart eller lämnar stora utrymmen för tolkning kan skapa lika stora konflikter eller till och med större än om det inte hade funnits ett avtal. Man bör därför ta hjälp för att säkerställa att avtalen får önskad effekt utifrån aktuell situation.

Att betala för ett avtal är som att teckna en försäkring till en engångskostnad. Du betalar premien en gång och sedan har du ett fullgott skydd för en lång tid framöver. Man bör dock se över alla avtal med jämna mellanrum. Förhållandena och förutsättningarna kan skifta över tid.

Exempel på konflikter som ofta uppstår vid en separation när man inte längre är sams

  • Bodelning. Vem äger vad, vad ska vi dela, vad är ägodelarna värda och har någon rätt att få pengar? Ska lån till varandra ingå i bodelningen, ska arv efter någon ingå eller inte m.m. Många av dessa frågor kan man besvara i ett äktenskapsförord/samboavtal.
  • Gemensamt ägd egendom. Vem har rätt att använda den? Hur ska vi fördela kostnaderna? Vem ska bestämma om vi ska sälja egendomen? Hur ska vi bekosta nödvändiga reparationer om en delägare vägrar medverka? Många av dessa frågor kan man besvara i ett samägandeavtal
  • Arv. Vem ska få vad ur arvet? Vad händer med särkullbarnens rätt till arv? Hur blir det om efterlevande testamenterar eller ger bort egendom eller missgynnar en arvinge/särkullbarn? Hur ska man behandla gåvor som något? Många av dessa frågor kan man besvara i ett testamente.
  • Lån, skulder, gåvor m.m. Hur ska man hantera lån inom en relation? Vad händer om någon betalat mer än den andre för egendom? Kan ett lån egentligen vara en gåva? Är muntliga överenskommelser bindande? Många av dessa frågor kan man besvara genom klara och tydliga avtal och skriftliga överenskommelser.

Har du fler frågor om vad som händer när man inte längre är sams? Ring oss på Juristjouren för kostnadsfri rådgivning på 0771-333 444.

Familjerätt – Juristjouren.se

Fler artiklar

Gåva av bostadsrätt

Gåva av bostadsrätt

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske i flera olika former. Exempelvis genom köp eller genom gåva av bostadsrätt. En bostadsrätt särskiljer sig dock mot annan egendom då den i själva verket utgörs av en andelsrätt i en bostadsrättsförening med en tillhörande...

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Väsentlig avgiftshöjning – vilka alternativ har jag?

Omvärldssituationen är oroande. Krig, energikriser, höjda räntor och sjunkande bostadspriser är omvälvande för många, även bostadsrättsföreningar. Detta syns tydligt i att många nyproduktionsprojekt har blivit dyrare. Under coronapandemin gick priserna upp pga. höjda...

Ombyggnadsavtal

Ombyggnadsavtal

Ett ombyggnadsavtal är ett avtal som en styrelse kräver att medlemmen skriver på för att denne ska få genomföra en renovering. Ombyggnadsavtalet kan innehålla många olika villkor. Vanligt är att styrelsen kräver att medlemmen tar på sig strikt ansvar för och/eller att...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR