Provanställning

Arbetsgivaren har rätt att under max sex månader anställa någon på prov, det som i LAS kallas prövotid.

Provanställning kan beskrivas som en anställningsform med syfte att mynna ut i en tillsvidareanställning. Prövotiden får maximalt uppgå till sex månader men kan avtalas ner delvis eller i sin helhet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Eventuell uppsägning av arbetstagaren måste göras senast vid provanställningens slut. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren behöver ta hänsyn till någon särskild uppsägningstid. Arbetsgivaren ska dock underrätta arbetstagaren två veckor innan provanställningen löper ut om de inte önskar att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Är arbetstagaren fackligt ansluten ska även fackförbundet varslas och överläggning i frågan kan begäras. Att varsel inte lämnats innebär inte att provanställningen övergår till en tillsvidareanställning per automatik. Har provanställningen inte sagts upp senast vid provanställningens slut av någon av parterna övergår den till en tillsvidareanställning.

Klicka på länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:
Otydliga anställningsvillkor ställer ofta till problem
Hur bör man agera om man känner sig utsatt för mobbing på arbetsplatsen?
Omplacering på arbetsplatsen
Arbetstagare – “underdog” i arbetsrätten

Nya artiklar inom arbetsrätt

Vilka rättigheter har jag under min föräldraledighet?

Föräldraledigheten är en spännande tid i ens liv då man som nybliven förälder får möjlighet att spendera tid med sitt barn. Jag kommer emellertid ofta i kontakt med personer i mitt arbete som känner en bitterljuv känsla inför eller under föräldraledigheten....

Checklista vid uppsägning

Att bli uppsagd från sitt jobb är verkligen ingen rolig upplevelse för den drabbade!Vi har utifrån de frågor vi får på Juristjourens rådgivningslinje samlat några tips och råd att ha i åtanke om det skulle hända dig. Ingå inte avtal under pressArbetsgivaren vill många...

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR